Stretnutie v Hlohovci

17.11.2018 – Koncoročné novembrové stretnutie SAVPJ v Hlohovci. Pořádá Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z.
Všetkých srdečne pozývame na tradičné koncoročné stretnutie SAVPJ, o.z.

Stretnutie bude, ako každý rok voľné, ale prednášky sú možné, nie však povinné. Sami viete, že vždy je sa o čom zhovárať. Takže z mojej strany to bude bez väčších oranizačných síl. Ak niekto chce menší vstup, môže si samozrejme pripraviť a prihlásiť sa. Budeme len radi. Samozrejme ako každoročne bude možný príchod v piatok a odchod v nedeľu. Priebežne sa môžu hlásiť tí čo uvažujú prísť, aby som vedela zabezpečiť adekvátne priestory a ubytovanie.

O cenách prípadného ubytovania a spoločného zloženia sa na priestory budem inomovať včas.