Energetický kongres v Budapešti

 19. novembra 2005 sa konal „Energetický kongres“ v Budapešti, ktorý organizovalo vydavateľstvo UFO magazínuv Maďarsku. 

Zúčastnilo sa ho viacero významných prednášateľov a bolo prezentovaných aj niekoľko prístrojov pracujúcich na odlišných princípoch ako je dnes zaužívané.Prednášky začal pán Nagy Gábor, ktorý hovoril o éterickej energii a vákuu. Prednáška bola o porovnaní medzi dávnymi učeniami a výsledkami modernej fyziky.  Pán Harsányi Lászlóhovoril o sakrálnych energiách, amuletoch a o korunách kráľov, ktoré zohrávali akýsi technologický prvok medzi človekom a jemnohmotným svetom. Túto ideu prezentoval aj meraniami a fotkami aury človeka, ktorý využil takéto pomôcky, ako amulety, svätú vodu a sväté miesta.

u_52

   Bolo veľmi zaujímavé vidieť fotky ľudí, ktorí, keď využili tieto sprostredkovače, tak ich aura sa viditeľne zlepšila, usporiadala, alebo určité časti energie sa úplne zablokovali, ako keď nevyužil tieto amulety a existoval na svojej bežnej bytostnej úrovni.   Pán Kisfaludi Gyorgypodal skvelú prednášku o gravitačnom vlnení. Svojím nezameniteľným štýlom prezentoval svoj vynález v oblasti merania gravitačných vĺn. Je inžinierom fyziky a prístroj, ktorý skonštruoval, bol skutočne ojedinelý.   Dokázal ním pozorovať gravitačné vlnenie planét, hviezd, galaxií, čiernych dier, ba aj našej planéty. Zaujímavé na tom bolo, že vo Spojených štátoch robia tiež podobné výskumy, ale ďaleko nemajú také výsledky ako on. A náklady na konštrukciu meracích prístrojov sú tiež neporovnateľné.  Zaujímavým zistením pri meraní bolo, že pri meraní planét, hviezd a galaxií (zo Zeme samozrejme), vznikali nezhody v ich skutočnej polohe vo viditeľnom spektre a v pozícii ich gravitačného vlnenia. Na to zatiaľ jednoznačné vysvetlenie nemohol podať. Buď naša planéta zohráva, absorbuje alebo vychyľuje vlnenie iných telies ako ochranný štít, alebo sa samotný priestor svojím zakrivením deformuje. Tieto merania akoby už nie len na teoretickej úrovni, ale v praktickej podobe poukazovali na Einsteinovu teóriu relativity.  Po obedňajšej prestávke nasledovala asi najvzrušujúcejšia časť dňa. Bolo ním vyhlásenie víťaza a prezentácia v súťaži o zariadenia pracujúce na báze priestorovej technológie.

u_56

Prvenstvo napokon získali dvaja páni, ktorí mali možnosť svoje vynálezy predviesť. Boli prezentované dve motory, ktoré využívali elektrostatický pohon a v druhom prípade zatiaľ neznámy. Zaujímavé bolo v oboch prípadoch počas činnosti zariadení, že sa v sále dalo cítiť ozón a okolo zariadení bolo viditeľné modrasté svetlo ako v prípadoch pozorovania UFO.

  u_55

Po tejto prezentácii nasledoval ing. Csefko Pál. Predviedol svoje vynálezy, ktoré boli skutočne ohromujúce. Ako prvý prístroj fungoval na longitudinálnej modulácii, ktorú transformovala na transverzálu. Výsledkom bolo, že z 12 voltového a 4 ampérového akumulátoru urobil a poháňal spotrebič 220V a 2000 Wattov!!! Vyvinul zariadenie, ktoré používa dva akumulátory a dokáže s ním poháňať zváračku, vrták, frézu a to 8 hodín! Nepotrebuje k tomu benzínový generátor, ale stačí, keď zariadenie cez noc dobije a je pripravené poskytnúť zase 8 hodinový 4kW výkon. Ďalej takto modulované napätie vo vode netrasie, lebo nemá konkrétnu fázu, a dokáže s ním naštartovať aj vyhorené žiarivky.

u_53

Tento pán mal šťastie, lebo jeho prácu ocenila jedna nemecká firma, ktorá mu teraz finančne podporuje výskum. Do zapatentovania technológie viac o tom ani nemohol hovoriť. Ďaľším pánom bol Dr. Jánoši László. Je dekanom fakulty na výskum alternatívnych a biopohonov. Mal prednášku o veľmi vzrušujúcej téme, a to biodiezlu. Načrtol technológiu výroby a možnosť využitia. Poukázal na byrokratickú mašinériu, ktorá na jednej strane tlačí a žiada výsledky a na strane druhej distribúciu a voľné rozšírenie brzdí. Po ňom bol pan Ing. Radzik Károly, on hovoril a veterných elektrárňach.

No a na záver bol Dr. Egely Gyorgy, ktorý rozprával a situácii vo výskume alternatívnej energie, energie nulového bodu apod. Uviedol, že veľmi veľa energetických alternatív je už vypracovaných, lenže samotný systém a mocný ho nechcú ešte pustiť do volného obehu. Záverom bolo fórum, kde poslucháči dávali otázky prednášajúcim.

Zdroj:  Ervin Szekér, KPUFO – Slovenská republika 

error: Kopírování zakázáno!