Opäť o USO

Nielen pozemský vzdušný priestor brázdia záhadné telesá. Oveľa viac tajomstiev zrejme skrývajú morské hlbiny

K podobným incidentom dochádza vo vodách USA. O čo ide, je ťažké zistiť. Fantázii sa medze nekladú. Môže íst o neznáme zdroje energie, prejavy podmorskej civilizácie, zvyšky Atlantanov či podzemné základne mimozemšťanov? V poslednom čase sa objavilo veľa USO pri pobreží Yorkshire, v okolí Norfolku. Svetlá nad morskou hladinou nie sú ničím zvláštnym, ale niekol’ko desiatok a vo formácii, to už čosi môže znamenať.

Ked‘ sa istý novinár spýtal kompetentných orgánov o čo ide, odpovedali mu, že ide o rybárske lode. Nevyjadrili prekvapenie ani nad námietkou novinára, že tie rybárske lode sa vznášali nad morskou hladinou… Vari najzaujímavejšiu nahrávku v histórii celej ufológie sa podarilo získat inžinierovi Ralphovi Fullerovi na Floride, keď spozoroval dva jasne svietiace objekty vzdialené asi 4 km od brehu. Ked’že mal pri sebe kameru, podarilo sa mu udalosť nakrútiť. Na zázname vidieť rozsvecujúce a zhasínajúce neznáme objekty. Ďalší záber ukazuje tri objekty visiace nad morskou hladinou vo vzdialenosti 70 metrov od brehu. Jeden z nich sa zrazu vznesie a zmizne bez stopy. Potom na obrazovke trvá tanec dvoch objektov, ktoré sa ponárajú a vynárajú z mora. V blízkosti mestečka Gulf Breeze na Floride sa neznáme podmorské objekty objavujú v súčasnosti najčastejšie. O záležitost sa začala zaujímat aj NASA, ktorá tam postavila gigantické rádiolokačné zariadenie.

Zmiznuté lode

Člen QUEST International Tonny Dodd získal správu od svojho informátora na Islande. Niekoľko návštev na Islande ho presvedčilo, že medzi vojenským námorníctvom a podmorskými objektmi došlo ku konfrontácii! Islandskí a nórski rybári spozorovali iskrivo svietiaci podmorský objekt, ktorý sa pohybo- val rýchlosťou, ktorú nebolo možné určit.

V niekoľkých prípadoch im neznáme objekty dokonca zničili siete, čo ich stálo vera peňazí. Okrem toho niektoré rybárske člny čosi stiahlo pod vodu (o „elektrickom narvalovi“ píše aj Jules Verne vo svojej knihe 20 000 míľ pod morom). USA i Veľká Británia sa dištancovali od týchto prípadov. Takisto nezaujali stanovisko ani ku skutočnosti, že vo vianočnom týždni roku 1993 malo v Atlantickom oceáne vblízkosti Islandu cvičenie vojenské námorníctvo USA, Vel’kej Británie a Ruska. V tom istom týždni dve posádky Hunter Killers (torpédové ponorky) odvolali z dovolenky a poslali do islandských vôd. Posádkam povedali, že sa majú zúčastniť na sledovaní dvoch najnovších ruských pomoriek, ktoré práve opustili Murmansk. US NAVY zorganizovala túto akciu po tom, čo v tejto oblasti zmizlo niekol’ko jednotiek. Ked‘ sa Tony Dodd dozvedel, že jedným zo zmiznutých bol krížnik postavený technológiou „stealth“ lodenicou patriacou k Lockheed Missile and Space Company Inc., doslova zdúpnel. Existujú totiž iba tri takéto lode a práve jedna z nich zmizla bez stopy. Ked‘ navštívil svojich kolegov v USA, ktorí boli bližšie k oficiálnym zdrojom, na jeho otázky odpovedali otázkami typu: „Kde si to počul? Odkiaľ si získal túto informáciu?“ Je fakt, že existencia týchto lodí patrí k TOP SECRET a Tony Dodd nechtiac otvoril Pandorinu skrinku…

Nemožno vylúčiť, že operáciu na Vianoce 1993 s účasťou Hunter Killer mohla spósobiť aj strata iných jednotiek US NAVY. Takéto hl’adanie na mori mohlo pritiahnuť pozornosť Rusov a priviesť na scénu ich vojenské námorníctvo..

error: Kopírování zakázáno!