Bál sa Stalin ufónov ? (1)

Rozhovor s profesorom VALERIJOM BURDAKOVOM, DrSc., pracovníkom Geoinformačného strediska.

  • Ako sa vedenie strediska dnes pozerá na ufologické záujmy svojich pracovníkov? Pamätám sa, že kedysi sa k týmto ľuďom správali div nie ako k malomocným.

O nejakých ústrkoch sa síce nedá hovoriť, ale aj tak prijmú radšej skeptika než ufológa.

  • Neprekvapuje vás, že napriek tomu záujem o UFO neustále rastie?

Nie. Dospel som k záveru, že tak jednotlivca, ako aj celú spoločnosť vždy trápilo a bude trápiť aj naďalej päť problémov -energetický, technický, dopravný, ekologický a informačný. Posledný dostal trhlinu. Hlad po hodnoverných informáciách a po informáciách o UFO vyvoláva osobitný záujem, ktorý navyše povzbudzuje prirodzená zvedavosť.

  • Prečo sa okolo témy UFO udržiava taká bariéra tajomnosti? Vojaci poskytujú iba veľmi skromné Informácie a z KGB sa nedá vymámiť vôbec nič. Hoci je známe, že v jednom i druhom rezorte sa zhromažďujú údaje a existujú osobitné Inštrukcie pre činnosť ľudí v prípade, že sa stretnú s UFO.

Nazdávam sa, že pred nepovolaným zrakom sa neskrývajú ani tak informácie, ako okolnosti, za akých sa získali. Vo vojenských štruktúrach je veľa vecí, o ktorých by iní nemali vedieť. Musíte uznať, že ak sa v nejakej správe objaví čo i len jedna zložka tohto komplexu, správa sa musí označiť ako dôverná.

  • Tajomstvá predsa starnú. Čo-to by sa už mohlo odtajniť bez obáv o bezpečnosť štátu. Spýtajte sa však ufológov a dozviete sa, že zatiaľ sa to nik nechystá urobiť.

Myslím, že ani tu netreba hľadať zlý úmysel. Po určitých rokoch sa dokumenty skutočne odtajňujú. A po odtajnení sa často zničia ako nepotrebné. Ludia, ktorí to majú na starosti, o ufológii veľa nevedia, takže v spoločnej hŕbe sa stratia ak nie všetky, tak mnohé materiály o UFO. Žiaľ, taký je systém práce.

  • Vaši západní kolegovia hovoria to isté. Napríklad americkí ufológovia zastávajú názor, že najzaujímavejšie dokumenty má Úrad pre národnú bezpečnosť, čo je supertajné oddelenie, ktoré má za úlohu odpočúvať vojenské spoje. Samozrejme nik vlastne nevie, ako Informácie tam prichádzajú. No jadrový fyzik Stanton Friedman, ktorý sa preslávil v súvislosti s Rosswellskou aférou, vyslovil určité predpoklady.

Súdiac podľa niektorých informácií istý muž, ktorý svojho času pracoval v spomínanom úrade, sa pred Friedmanom preriekol. V marci 1967 jeho pozorovacie stanovište údajne zachytilo rozhovor medzi kubánskymi radarovými stanovišťami a dvoma stíhačkami MIG 21, ktoré mali zlikvidovať „lesklú kovovú guľu“, čo narušila kubánsky vzdušný priestor. Keď piloti migov neboli schopní nadviazať s objektom kontakt, dostali príkaz, aby ho zostrelili. O niekôlko minút zaznamenali vzrušenú správu pilota druhej stíhačky: „Prvé lietadlo sa rozpadlo vo vzduchu.“ Je známe, že službukonajúci dôstojníci napísali o tejto udalosti podrobnú správu a odovzdali ju svojim nadriadeným. Už roku 1980 ufológovia podali žalobu na Úrad pre národnú bezpečnosť a žiadali, aby vydal nielen túto, ale aj ďalšie zaujímavé informácie. Ale federálny súd rozhodol spor v prospech úradu. Motívy? Pomocou dokumentov o UFO by došlo k odhaleniu pracovných metód, čo by poškodilo , národnú bezpečnosť. Vodca amerických skeptikov Ph. Claas vysvetlil, že väčšina informácií, ktoré úrad zachytí, je od potenciálnych protivníkov a v zakódovanej podobe. Ak by sa odtajnili, odhalila by sa dislokácia pozorovacích stanovíšť i to, že sa nepriatelské kódy podarilo dešifrovať. Je to charakteristický prípad. Možno dodať, že aj „inštrukcie“, ktoré ste spomínali, sú opodstatnené, lebo neraz sa povrdilo, že UFO sú potenciálne nebezpečné pre techniku. A hromadné pozorovania by mohli spôsobiť sociálne výbuchy a ochorenia, napríklad očné. Teda záujem príslušných rezortov je pochopiteľný. Ale myslím, že ani za „inštrukciami“ netreba hľadat nejaký tajomný podtext.

Pokračovanie nabudúce

error: Kopírování zakázáno!