Gulové blesky robia v zbrojných závodoch?

Sovietski odtajnení „zbrojári“ urobili ďalší objav: všetko čudné, ba vôbec všetko, čo jestvuje na našej planéte, vysvetľujú existenciou elektrónových vln.

Za touto suchou vedeckou formuláciou sa skrýva odhalenie tajomstva rádioaktívneho rozpadu, vytváranie umelých guľových bleskov, nové spôsoby premiestňovania sa vo vzduchu a vo vesmíre, vývoj principiálne nových alternatívnych zdrojov energie, ba dokonca aj odhalenie tajomstva úspechov psychotronikov.

O všetkých týchto otázkach hovoríme s vedúcim výskumných prác vo Výskumnom ústave pre vývoj rádiotechnických prístrojov Ministerstva rádiotechnického priemyslu a členom Ruskej akadémie prírodných vied R. AVRAMENKOM.

Tento môj výklad je asi veľmi ťažké pochopiť bez špeciálnej prípravy. Napriek tomu majte trochu trpezlivosti… Svet okolo nás nie je prázdny – existuje tu pomerne husté prostredie, ktoré pozostáva z elektrónov.

Elektrón pritom vôbec nemusí byť mikročastica, môže mať aj vesmírne rozmery. Je mnohotvárny, elektróny sa môžu zoskupovať do párov. Mimochodom, vie sa o tom už dávno, ale ktovie prečo v mnohých učebniciach sa elektrón opisuje ako miniatúrny. Myslíte si, že stôl je stôl, že vy ste vy a ja som ja. No pre kvantovú mechaniku, z ktorej vychádzame, to všetko nie je nič iné ako oblasť vysokej koncentrácie vín. Každý objekt má schopnosť okamžite pôsobiť na iný objekt. Protirečí to Einsteinovi? Čo sa dá robiť.

  • Výskumy ste začali štúdiom problémov rádioaktívneho rozpadu….

Pri rádioaktívnom rozpade sa naozaj narúša zákon zachovania energie. Pôvodne sa predpokladalo, Že okrem elektrónu sa od jadra oddeľuje aj akési nepolapiteľné neutríno. Američania investovali milióny dolárov a Sovietsky zväz zasa milióny rubľov, len ,aby „polapili“ tajomnú časticu, budovali gigantické podzemné výskumné strediská, neutríno hľadali aj pri Slnku gigantickom termojadrovom reaktore, ale nenašli ho. Viete prečo? Lebo jednoducho neexistuje! A my sme to dokázali. Nemuseli sme vymýšľať nové pojmy, celý problém je v elektrónoch.

  • Tvrdíte, že môžete predpovedať blesk, miesto a čas jeho dopadu?

Áno. Vedci sa nazdávali, že vznik blesku vyžaduje určité napätie elektrického poľa. Preto sa aj doteraz usilovali merať blesk počas búrok, ibaže príroda odmietla prezradiť potrebné ukazovatele. A problém je opäť v elektrónoch. Vyvinuli sme aparatúru ARGA, ktorá predpovedá čas i miesto dopadu blesku. Výborne sa osvedčila. Keby bola inštalovaná na leningradskej televíznej veži, do ktorej nedávno udrel blesk a vyradil z prevádzky elektrické zariadenie, televízni pracovníci by boli spoľahlivo chránení.

  • A čo dodnes nevysvetlený úkaz – guľové blesky?

„V zajatí“, dokonca aj na prenosných aparatúrach. Navyše sa zistilo, že guľový blesk „cíti“, z akého materiálu je vyrobený objekt, ktorý upútal jeho pozornosť: najmäčijetodiamagnetikum alebo paramagnetikum.

slcm

  • Vraj ste priali na koreň aj psychotronikom?

Sám som sa kedysi pokúšal vo voľnom čase robiť bioenergetické pokusy. Tajomstvo psychotronikov je v tom, že ovládajú elektrónovú štruktúru svojho organizmu. Naozaj, doslova rukami dokážu stanoviť pomerne presnú diagnózu. Alebo si vezmime ďalšiu záhadu. Odborníci sa dlhé roky nazdávali, že obrovské kamenné stavby v mnohých anglických dedinách slúžili iba na astronomické pozorovanie. Mne sa však nechce veriť, že by v každej dedine prevláčali také obrovské balvany len preto, aby povedzme 22. júna videli, ako Slnko vychádza presne v strede okienka. Myslím, že išlo o niečo iné: v strede takejto kamennej kruhovitej stavby vzniká oblasť vysokej koncentrácie elektrónov, ktorá zlepšuje celkový zdravotný stav a lieči choroby. Takže tie balvany sú vlastne akísi psychotronici.

  • Mohli by na základe vašich výskumov vzniknúť aj nové alternatívne zdroje energie?

Prirodzene. Energia sa odoberá z okolitého prostredia, navyše s účinnosťou dosahujúcou minimálne 150 percent.

  • Je to ekologicky čistá výroba?

Pokiaľ to môžeme posudzovať podľa našich súčasných poznatkov, áno.

  • A čo nové spôsoby prepravy vo vzduchu a vo vesmíre?

Raketa sa musí pri lete od niečoho odrážať. Dnes sa odráža od výfukových plynov spaľovaného paliva, ktorého obrovské množstvo vynáša so sebou. Pritom tento odraz je veľmi neefektívny, lebo sa využíva iba malá časť potenciálu spaľovaného paliva. Prečo by sa raketa nemohla odrážať od vlastného okolitého prostredia, od elektrónov?

Podľa : Týždeník aktualit, č. 37/1991, archív KPUFO

error: Kopírování zakázáno!