Čo odhalili francúzske archívy o UFO? (1)

Stretnutie nevídanej úprimnosti

Koncom marca 2007 sa uskutočnila udalosť, ktorú očakávali ufológovia celého sveta . Na webe francúzskeho národného strediska kozmického prieskumu (CNES) sa objavila prvá porcia odtajených materiálov. Takmer 30 rokov ich zhromažďovala štátna služba pre výskum UFO – GEIPAN tak sa nazýva „Skupina pre informáciu a výskum neznámych aerokozmických objektov, spolupracujúca s vojskom, políciou a špeciálnymi službami.         V archíve sú prijaté hlásenia od vojakov, polície a špeciálnych služieb. To je naozaj svetová premiéra – povedal Žak Patene, predstaviteľ CNES. Ani jedna krajina sa k tomu neodhodlala. V USA napríklad je možné získať prístup iba k časti archívov UFO. A to iba od prípadu k prípadu. My sme naproti tomu predložili slobodný prístup každému ku všetkej informácii, ktorú máme k dispozícii.         „My demonštrujeme, že nič neskrývame, okrem správ, ktoré zasahujú do života občanov. Vo väčšine odtajnených dokumentov sú mená svedkov vyčiarknuté.“        V archívoch GEIPAN je zhromaždených 1600 zväzkov, obsahujúcich informáciu o približne 6 000 prípadov objavenia sa UFO. Objem materiálov je ohromný – okolo 100 tisíc strán formátu A4. A 28% prípadov z tohto objemu je neobjasnených. Zatiaľ špecialisti GEIPAN sprístupnili 400 zväzkov (do konca marca 2007), ale do konca roku 2007 chcú sprístupniť všetky informácie.

Pokračovanie nabudúce              

Z časopisu Záhady a zaujímavosti – ZAZ – http://www.kpufo.cz/knihy/zaz.htm

error: Kopírování zakázáno!