UFO, grafológia a demagógia masmédií

Pretože udivujúce činy sú tak zábavné, médiá (niekedy neprimerane) zdôrazňujú význam mimoriadnych udalostí, skreslia mnoho nie až tak zaujímavých udalostí aby vyzerali mimoriadne, a niekedy dokonca podsunú úplný výmysel pochádzajúci z nedôveryhodného zdroja.

Ako už bolo naznačené, najčastejšími objektmi takéhoto nekritického, senzáciechtivého spravodajstva sú príklady paranormálnych fenoménov ako Bigfoot, pozorovania UFO a (možné) potvrdenia mimozmyslového vnímania v experimentoch.

Čitajte viac: Thomas Gilovich: UFO, grafológia a demagógia masmédií http://zivotvesmir.wordpress.com/2011/01/14/thomas-gilovich-ufo-grafologia-a-demagogia-masmedii/

error: Kopírování zakázáno!