Dokumenty DULCE (2)

Děsivá pravda byla známa jen několika lidem.

Objevily se zprávy o ošklivých malých stvořeních, kteří jsou mnohem technicky pokročilejší než my. Mezi informované lidi patřil v Defense Secretary James V.Forrestal, který se zabil skokem ze 16.poschodí nemocnice (jiná informace říká, že byl agenty vyhozen z okna). Prezident H. Truman utáhl šrouby tajemství a zařídil to tak, aby si veřejnost myslela, že UFO jsou jen žertík a fantazie.

V roce 1947 Truman určil skupinu dvanácti vojenských vědecky vzdělaných lidí,kteří založili skupinu MJ-12. Přestože tato skupina dodnes existuje, žádný z původních členů již nežije. (?) Poslední zemřel v r.1984 – Gordon Gray, dřívější vojenský sekretář. Tvrdí se, že MJ-12 se rozrostla o několik dalších lidí.

Koncem čtyřicátých let došlo k několika haváriím UFO např. v Roswellu, Novém Mexiku, u Lareda v Texasu aj. Nutno zvážit pozici USA v té době. Měli atomovou bombu, byli na sebe hrdí, Rusové byli považováni o 4 roky pozadu. Nicméně postavili proudové stíhačky a mezikontinentální rakety, které mohly nést zničující nálože. Někteří lidé připomněli rozhlasovou inscenaci Wellsovy „Války světů“ z roku 1938, která zpanikařila celou USA, neboť se lidé domnívali, že jde o skutečnou invazi Marťanů. Jejich stroje nebyly poháněny soudobými motory a způsobily celkovou neschopnost vlády jim čelit. Podobná neschopnost, bohužel v realitě, se začala rýsovat s UFO. V roce 1985 dr. A. Hibbs z Jet Propulsion Laboratory v Pasadeně, když viděl videozáznam obrovského UFO, byl z toho perplex.

V červenci 1952 byla vláda USA zmatena objevením ÚPO nad Washingtonem D.C. Veřejnosti bylo namluveno, že šlo o optické přeludy. Tisíce hlášení pochází z Korejské války a US Air Force získalo několik dalších havarovaných UFO, většinou uchovaných na Wright Patterson Base. Jedno UFO bylo tak veliké, že jej nebylo možno rozebrat a transportovat a leží na místě dodnes (zahrabáno do písku). V dubnu (30.4.1964) došlo k první komunikaci s ETI na základně Holloman v Novém Mexiku. Na vyhrazené ploše přistály 3 objekty a došlo ke kontaktu s důstojníky USAF.

Během let 1969-70 jednala vláda s ETI. Jednání bylo vedeno v tom směru, že se budou ignorovat únosy lidí, výměnou za informace o technologii. (24.4.1964 došlo k přistání u Soccora!) Únosy lidí měly tyto účely:

1. Vložení 3 mm přístrojku nosem do mozku, pro biologické monitorování

2. Uskutečnění posthypnotické sugesce k vyvolání specifické aktivity během dalších 2-5 let

3. Určení některých lidí jako zdroj biologického materiálu

4. Určení lidí pro pokračování jejich aktivity.

5. Pokusy s genetickým inženýrstvím.

6.Oplodnění lidských žen a získání křížených zárodků.

Americká vláda si nebyla zpočátku vědoma, o co vlastně jde a domnívala se, že jde o nějaké nevinné laskavé pokusy. Jaká byla skutečnost? ETI mají jakýsi nepořádek ve svém rozmnožovacím systému, který odumírá a není funkční. Proto zabíjeli krávy a lidi a extrahovali z nich enzymy, hormony a krev. Zabíjení telat bylo největší v letech 1973-83. Různé části těl, orgány apod. byly brány do podzemních laboratoří u Dulce v Novém Mexiku. Po počátečním souhlasu bylo uzavřeno v letech 1972-74 jedno z nejtajnějších center v Groom-Lake. Technologie nebyla předána tak, aby se její užití obešlo bez ETI, tedy to bylo bezcenné. V letech 1979-83 se ukázalo v MJ-12, že věci nejdou tak,jak bylo plánováno. Bylo poznáno, že byly uneseny tisíce lidí a též děti. V roce 1979 byla nasazena speciální komanda na osvobození lidí z laboratoří Dulce, ale 66 vojáků bylo zabito a lidé nebyli osvobozeni. V roce 1984 MJ-12 musela mít hrůzu, jakou udělala chybu v jednání s ETI. Přesto se začalo mluvit o přátelích z kosmu, benevolenci atd., o setkání třetího druhu.

V roce 1987 se celý plán MJ-12 na straně vlády zhroutil. Nastaly rozpory v MJ-12: menší část žádala, aby se veřejnosti řekla pravda, větší část chtěla, aby se postupovalo stejně, ale vyvíjely se zbraně proti ETI. Bylo ustaveno sdružení „strategické obranné iniciativy“ (SDI-Strategic Defence Initiative), nikoliv proti Rusku, ale proti ETI. Členy MJ-12 byli Edward Teller, otec vodíkové bomby, dr.Henry Kissinger, admirál B.Poindexter.

Ještě před velkým rozčarováním v MJ-12 bylo zveřejněno několik videozáznamů a informací. W. Moore popsal v roce 1980 detailní havárii UFO u Roswellu se 4 mrtvými ETI, dále rozhovor s jedním důstojníkem, který potvrdil, že ze tří ET jeden dosud žije. Byli označeni EBE 1-3 („extraterrestrial entity“) a odvezeni na usedlost YY-II v Los Alamos v Novém Mexiku. Další takové místo je v poušti Mojave, US Air Force Basis. Moore dále dodal, že ETI stvořili Krista (!). Mají prý odedávna zařízení, registrující historii Země i lidstva a bylo např. ukázáno ukřižování Krista. Jde o hologramy, lze je i filmovat, ale není to ostré. ETI komunikovali telepaticky přes důstojníka USAF. Několik novinářů včetně B. Mooreho v říjnu 1987 bylo pozváno do Washingtonu D.C. k osobnímu filmování ETI a pro informaci veřejnosti, ale bylo málo času, nebo spíše to byl nezdařený pokus vyvolaný panikou vlády.

Vyšlo najevo, že existuje projekt Acjuarius („Vodnář), pojednávající o kontaktech s ETI a byl supertajný. Obsahuje i projekt Snowbird o testování a získání UFO u Groom Lake, Nevada.

Projekt pokračuje dodnes. Bylo konstatováno, že „naši lidé“ berou dnes věci do svých rukou mnohem lépe než dříve. Moore dále uvedl, že měl kontakt s MJ 12, kterážto skupina mu svěřila dokumenty, které mají být zveřejněny od konce roku 1987. Některá jeho zjištění ukazují, že je sám agentem a jeho sdělení o UFO jsou jaksi „za rohem“.

Uvažte:

1. Moore vzrušeně dokazuje, že není agentem vlády, přestože Lee Graham (ufolog) byl zkoumán DIS, zda nemá od Moora nějaké dokumenty

2. Moore důrazně tvrdí,že zabíjení telat v r.1973-83 byl žert Lindy Howe (producent filmu „A Strange Harvest“ – strašné žně), aby pro sebe zaujal lidi. Cituje knihu „Němá evidence“ jako podklad pro žertík, ale to byla kniha záměrně sponzorována vládou, aby vysvětlila zmrzačení konvenčními způsoby.

3. Moore ukázal, že fyzikální kniha „Úvod do kosmické vědy“ díl II, kap. 13 pojednává o UFO a napsaná E.R.Therkelsonem a D.B.Carpenterem, kteří nevěděli, o čem píší.

Pokud vláda cítí se být nucena obeznámena lid s existencí ETI, pak na základě povolených knih od A.Hynka, J.Phillipa, Pratta aj., připustila nepřátelské chování ETI a velké zklamání. Lidi z MJ-12 měli dokumenty o mrzačení, zabíjení a únosech, ale zveřejnění utajovali.

Čas ukáže. Je možné, že Moore chtěl jít se zveřejněním vpředu, ale není považován např. prezidentem (Bush) za věrohodného. Ale po několika měsících diskusí vystoupily přece jen věrohodné okolnosti. Můžeme se nyní ptát, od koho kdo co převzal a slyšel.

Čtyři tisíce lidí ohlásilo UFO v roce 1987 v říjnu až listopadu a těžko lze tomu nevěřit. Věci se dále zamlžují pohádkami např. že NASA prováděla průzkum počasí. Můžeme se ptát našich vědců. Calr Sagan? Isaac Asimov? Arthur C.Clarce? Jde o komedii s členstvím v Planetárním sdružení nebo s velkým radioteleskopem v Arecibo, Puerto Rico, který vlastní Cornelova univerzita. Lze těžko věřit, že relativně inteligentní astronom jako Sagan je takový ignorant a hledá mimozemské civilizace, zatímco oni jsou již dávno tady. Asimov i Clarke se utápějí ve sci-fi a pokud něco vědí, nepovědí. Pokud nám vláda chce říct pravdu, potom je nutno přiznat, že bylo odvlečeno několik set tisíc lidí a snad milióny na celém světě, že byly budovány nesčetné tajné základny (Groom Lake, Nevada, New Mexico, Sunspot, Datil, Roswell, Pie-Town) potom je třeba se ptát, odkud přišli ETI? Nebo již jsme dávno okupováni a nevíme o tom? Dobře plánovaná invaze nemůže začít masovým přistáním a laserovými zbraněmi, ale postupně, aby nebyla vzbuzena nežádoucí pozornost.

Děje se tak již stovky let?

Mohu vám dát nejlepší radu: když uvidíte UFO a budete se bát jeho nesporné technologie a nádherných světel – utíkejte jako z pekla !

(Ze zahraničních materiálů)

Z časopisu ZAZ

error: Kopírování zakázáno!