Tajemné podzemí …

J. Lenková a M. Štraub napsali sérii knih, mapující podzemí v ČR. Proč se někomu nelíbí?

Původně jsem nechtěla psát o knize, jejíž jsem spoluautorkou, nicméně po emailu Martina Majera (ZO ČSS 1-02 Tetín) a reakcích jeho kolegů, to asi nebude od věci.

Co nám se spoluautorem Milošem Štraubem M. Majer vyčítá?

To vám nemohu říct, protože M. Majer si výslovně vyhradil, že jeho email ani část nesmí být bez jeho souhlasu publikována. Jeho souhlas nemám, protože jsem o něj nepožádala, a to zcela úmyslně. Z toho, jak jsem při práci na knize nakoukla do činnosti badatelů v (o) podzemí, mám pocit, že i mezi nimi panuje jistá vzájemná soupeřivost, která nemá s bádáním nic společného. A teď navíc se jim na jejich „výsostné území“ nacpal ještě někdo úplně cizí a dovolil si o něm vydat knihu. Chápu, že z toho nejsou nadšeni, že to dávají pořádně znát všude, kde můžou. O tahanice tohoto druhu nemám zájem, o společnou práci při vyjasnění některých konkrétních nedopatření však ano (a právě s M. Majerem tak právě činím emailovou korespondencí).

Vydavatelský záměr Tajemného podzemí byl jasný – přinést pokud možno vyčerpávající přehled podzemí ČR určený široké veřejnosti, protože taková kniha v tomto rozsahu na trhu dosud nebyla a není.

Základem byla obsažná práce M. Štrauba doplněná o informace z mého archivu i z dalších volných zdrojů. Se všemi prameny, vč. internetových, které jsme použili, jsme přitom důsledně zacházeli v souladu s autorským zákonem. Jako autoři jsme ovšem jen tak „chytří“, jak „chytré“ jsou naše zdroje. Jinými slovy, pokud je někde nějaký údaj chybný nebo dokonce mystifikační, může se nám stát, že ho v dobré víře převezmeme tak, jak je. Nedopatření v naší knize jsou potom důsledkem tristního stavu současné míry informovanosti o našem podzemí, na který naše kniha takto mimochodem a zcela nečekaně narazila. Tím spíš bylo její vydání plně oprávněné.

S tím, že se k prvnímu vydání naší knihy objeví připomínky, jsme počítali, v úvodu knihy jsme na tuto skutečnost upozornili a požádali čtenáře o případnou spolupráci. V současné době vyšly první dva díly Tajemného podzemí, Praha a Střední Čechy, hotové a v korekturách jsou Západní Čechy, rozpracované jsou Jižní Čechy, v plánu Východní a Severní Čechy a Morava a Slezsko. S tím, jak postupujeme v práci, se nám hromadí doplňky, opravy a úpravy k již vyšlým a zpracovaným úsekům, které budou zapracovány do 2. vydání. (vyšlo 7 dílů, pozn. red.) 

Můžete-li tedy k této problematice jakkoliv věcně přispět, prosím vás, udělejte to, teď hned. Podzemí ČR přece stojí za víc, než za těch pár dosud vydaných knih, několik časopisů jen pro odborníky, hromady neuspořádaných výstřižků, několik nepublikovaných výzkumů a www stránky, jejichž informační hodnota, jak je nyní vidět, místy sporná.

Jitka Lenková

***
Líbil se vám článek a celý web?

Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 225

error: Kopírování zakázáno!