Agrosymboly u Wylatowa

Rok 2000 se stal přelomovým pro malou polskou vesničku Wylatowo.

V noci z 20. na 21. června 2000 zde lidé měli potíže s příjmem televizního satelitního signálu, někteří zachytili podivný záblesk. Ráno zde našli první obrazec v obilí. Senzace byla na světě.

Od té doby se zde soustřeďuje výskyt agrosymbolů v nebývalém množství. Na některých polích se piktogramy objevují rok co rok. Taková záhada samozřejmě přitahuje zvědavce a místní orgány jsou si dobře vědomy výhody takového cestovního ruchu – aktivity badatelů všemožně podporují. Internetové stránky obce (1) (2) celoročně informují o výzkumech agrosymbolů, pořádají se zde badatelské semináře a obec v roce 2004 navštívila Nancy Tallbott z USA, členka výzkumného týmu BTL Research. (3)

Tyto aktivity zřejmě vyvažují poničené obilí a tak ani polští sedláci, pověstní svou citlivostí ohledně půdního majetku, nebrání badatelům provádět výzkumy.

Tak mohla skupina badatelů pod vedením dr. Jana A. Szymanského z Forum Nowej Cywilizacji z Wroclawi, umístit na pole zvláštní čidla. V malých schránkách byly umístěny – filmy, fotografický materiál v ochranných obalech, a čidlo změn elektromagnetického pole. Schránka byla upevněna k zemi silným šroubem.

Na pole Tadeusze Filipczaka, kde se už objevilo několik agrosymbolů, bylo umístěno 12 těchto čidel 25. května 2004. Už 10. června 2004 se zde objevil složitý obrazec, složený z 30 kruhů o různém průměru – od 2 do 20 metrů. Avšak žádné čidlo neleželo uvnitř polehlé plochy, i když některé byly opravdu velmi blízko – 20 až 30 cm.

A právě tato čidla měla osvícený film. Intenzita byla různá, ale přesto to ukázalo, že zde působilo vysokoenergetické záření. (4) (5)

Podobný výzkum je krok správným směrem. Bohužel, podobné lokality s tak častým výskytem agrosymbolů nejsou obvyklé, a protože není předem jisté, kde agrosymbol vznikne, podobných čidel by pak muselo být velké množství.

Na rok 2006 byl připraven experiment s rozmístěním kamer u polí, kde se agrosymboly každoročně vyskytovaly. A to byl konec výskytu piktogramů ve Wylatowo. Rok 2005 tak byl poslední, kdy se zde ještě piktogramy vyskytly ve větším množství…

Odkazy

(1) Wylatowo. Internet Archive: http://www.wylatowo.mogilno.pl/ 

(2) Wylatowo. Internet: http://www.wylatowo.pl/

(3) BTL Research. Internet: http://www.bltresearch.com/

(4) Szymanski, J.: Czujniki elektromagnetyczne. Wylatowo, 12.7.2004. Internet: http://www.wylatowo.pl/news.php?  

(5) Zbiór prac dr. Szymańskiego. Wylatowo, 22.7.2008. Internet:  http://www.wylatowo.pl/zbior_prac_dr_szymanskiego/

error: Kopírování zakázáno!