Co je svatý grál?

Se záhadou svatého grálu jsou spojeny hned dvě základní otázky. Dodnes totiž není vyjasněno, jednak, kde je tato historická relikvie uschována, ale ani to, co se vlastně pod tímto názvem skrývá.
Svatý grál je považován za jedno z největších tajemství lidstva a okolo něj vznikla předlouhá řada legend, knih, filmů i vědeckých hypotéz.

Co si tedy pod názvem svatý grál můžeme představovat?

Jednou z nejčastěji uplatňovaných domněnek je, že se jedná o kalich, z něhož měl pít Ježíš při poslední večeři. Tu prezentuje samozřejmě především křesťanství a jeho věrouka.

Ovšem výchozím bodem pro toto tvrzení jsou legendy a ty se o této relikvii zmiňují až v souvislosti s králem Artušem.

Popisy svatého grálu dávají poměrně velký prostor pro fantazii. Grál je popisován jako něco, co je neseno v rukách a co překonává pozemská přání. Asi nejčastěji citovaným starým textem jsou pak pověsti o králi Artušovi z roku 1135, jejichž autorem je Gottfried Mormouth.

Podle jiných představ se jedná o mísu, protože u slova grál se může hledat jeho základ v latinském gradals, což původně byla hodně otevřená široká mísa, na niž se servírovala řada rozmanitých pokrmů. Od dvou německých badatelů pochází další varianta vysvětlení pro grál, a to, že se jedná o jakýsi prazvláštní stroj na výrobu biblického pokrmu zvaného mana, který uchránil od hladu Židy při jejich třicetileté pouti pouští.

Ovšem velice často při zmínkách o grálu vstupují do hry také templáři. Tento Řád chudých rytířů Krista a Šalamounova hrobu, založený roku 1128, byl kdysi velice mocný, a zanechal po sobě i celou sbírku doposud nerozluštěných tajemství. Jeho první velmistr Hugo de Paynes už od mládí velice cestoval, a to nejen v rámci křížových výprav. Navíc se zabýval starými arabskými spisy. Ještě před vznikem řádu templářů navštívil se svými osmi společníky Jeruzalém, kde byli ubytováni v paláci tamějšího krále Balduina II. Palác stál nad někdejším Šalomounovým chrámem. Osm let se prý budoucí templáři pokoušeli o jakýsi archeologický výzkum. Když se v roce 1127 vrátili do Francie, byla jejich mise prohlášena za úspěšnou. Krátce nato vznikl řád templářů. Přivezli tenkrát některou z relikvií, nebo dokonce obě?

Také všechna další tvrzení jsou založena na domněnkách. Údajný tip na to, kde hledat nejen svatý grál, ale i archu úmluvy, byl nalezen ve starém arabském textu ze španělského Toleda. Autorství jedné z prvních knížek o grálu je připisováno Evropanovi jménem Kyot, ale vědci se domnívají, že se mohlo jednat o zkomoleninu jména Hugo a že se navzdory různým životopisným datům jedná o osobu prvního templářského velmistra.

Systematická snaha francouzského krále Filipa Sličného o zničení tohoto řádu byla v roce 1312 korunována úspěchem. Templáři však údajně stačili grál a archu úmluvy ještě ukrýt na neznámých místech, stejně jako řadu dalších pokladů. Dodnes po nich dobrodruzi i věda už sedm století marně pátrají.

Hledalo se ve francouzských lokalitách, na hradech Montségur a Gisor, na britských ostrovech u Glastonbury, také v Rakousku u vesničky Kronberg, dokonce se hovoří o jakési nedostupné, rafinovaně zbudované šachtě na americkém Oak Islandu, o vzdálených místech v Africe. Jednou z posledních verzí o místu uložení těchto vzácných relikvií je určení dánského ostrova Bornholm v Baltském moři.

Tento ostrov měří 587 km čtverečních, žije na něm asi 45000 obyvatel, ale má jednu velkou přednost. Žili zde šlechtičtí předkové zakladatelů templářského řádu. Kromě jiného tady byly nalezeny také pozůstatky středověkých kruhových kostelů stavěných podle geometrického systému prosazovaného templáři coby posvátný. Že by tajemství svatého grálu vydala přece jen Evropa?

Jiný výklad podstaty grálu podali autoři knihy „Svatá krev a svatý grál“ (Dobra, Praha, 2003) Michael Baigent, Richard Leigh a Henry Lincoln. (2)

V jejich pojetí, které zpopularizoval Dan Brown v knize „Šifra Mistra Leonarda“ (Da Vinci Kode, 2003) (3) je grál Mariino lůno, ve kterém nese potomka Ježíše. Jde totiž o hříčku:

San Greal = Svatý Grál (kalich, nádoba, číše) a Sang real = královská krev. A toto tajemství „královské Ježíšovy krve“, která prochází dějinami, ochraňují tajné společnosti. (1)

Zda jde o správný výklad, nevíme.  (4)

Odkazy

(1) Převorství Sionské. Wikipedia. Internet:  http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99evorstv%C3%AD_sionsk%C3%A9

(2) Baigent, M. – Leigh, R. – Lincoln, H.: Svatá krev a svatý grál. Dobra, Praha, 2003

(3) Brown, D.: Šifra Mistra Leonarda. 2003

(4)  Jde o podvod, viz: Svatá krev a svatý grál. Nebo úplně jinak? KPUFO.EU/SK, 30.6.2017. Internet: http://kpufo.eu/sk/index.php/2017/06/30/svata-krev-nebo-svaty-gral-nebo-uplne-jinak/

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2004

error: Kopírování zakázáno!