„Šestý smysl zvířat“

– německý dokument z roku 2012 vysílaný na Prima Zoom mapoval studie zabývající se schopností zvířat předvídat zemětřesení. (A Leonardo Film Production)
1) Před zemětřesením narůstá cca 8-násobně počet ztracených psů a koček

2) Psi jsou neklidní, štěkají, hrabou, vrtí se na zádech, utíkají z domu; i kočky jsou neklidné a chovají se nezvykle, např. se točí do kolečka. Předvídavé schopnosti má výrazně zvýšeno 2,4% psů.

3) Včely pijí více nektaru než obvykle – aby po zemětřesení měly více živin na obnovení včelstva. Laboratorní pokusy ukázaly, že včela má orgány na vnímání magnetismu

4) Měření ultranízkofrekvenčního elmag. záření země před zemětřesením prokázalo, že jeho hodnota narůstá až 30x (metr vysoká cívka svisle zakopaná do země)

5) Určitý druh sumce před zemětřesením přestává jíst, stojí kolmo k hladině těsně pod ní. Laboratorní měření ukázalo, že je schopen reagovat i na podněty o síle 0,5 V.

6) Cítí zvířata změny zemských el. proudů nebo vnímají následně uvolňované ionty ve vodě či vzduchu? (Ionty jsou uvolňovány následkem stlačení hornin, což vede k produkci elektrického proudu.) Nebo vnímají změny v morfické rezonanci? Nebo mají jasnovidné schopnosti? Nebo jde o mix různých vlastností?

Dochází ke změnám chování přímo nebo až následkem stresu vyvolaným fyz. změnami?

7) Dochází následkem uvolňovaných iontů k oxidaci vodního prostředí (stechiometrická oxidace)? Je to důvod proč před zemětřesením zmizelo z tůně 96 z 98 ropuch? (Rachel Grant)

8) Reagují zvířata i na (až trojnásobné) zvýšení výskytu radonu před zemětřesením?

9) Ionosférická laboratoř zaznamenává v ionosféře snížení výskytu elektronů na polovinu vlivem kladných iontů uvolňovaných před zemětřesením ze stlačených hornin

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2295

error: Kopírování zakázáno!