Vědci chtějí vysvětlit biblickou potopu

Vědci si dávno kladou otázku, jaký přírodní jev by se za tímto příběhem mohl skrývat.
Ve vědeckých kruzích se hlavně uvažuje jen o místních záplavách z přívalových dešťů v mezopotámské oblasti. Ty se však zde vyskytovaly častěji, než aby podle nich vznikl nesmrtelný epos o unikátní katastrofě, která se nevyskytla nikdy předtím ani potom.

Podle amerických vědců z Kolumbijské univerzity se v příběhu biblické potopy odráží zaplavení černomořské pánve. Ta byla původně jen sladkovodním jezerem. Vzdutí vod Středozemního moře způsobilo tání polárních ledovců, a provalila se přírodní hráz v Bosporské úžině. Hladina Černého moře tak stoupla o 150 metrů, čímž řada osad na pobřeží zmizela. W. Ryan a W. Pitman tuto hypotézu uveřejnili v roce 2000 v knize „Noemova potopa: nové vědecké objevy a události, které změnily historii.“ (1)

Kniha vyvolala silnou polemiku geologů, paleontologů, oceánografů a archeologů. Na ověření hypotézy oceánograf M. Siddall zkoušel modely zaplavení profilu pobřeží a geologii dna. Zjistil, že potopa netrvala 40 dní, jak tvrdí Bible, ale hladiny se vyrovnaly po 33 letech. (2)

Odkazy

(1) William Ryan & Walter Pittman (1998). Noah’s Flood. Touchstone Books, pub. by Simon and Schuster. p. 249.
(2) Black Sea deluge hypothesis. Wikipedia. Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sea_deluge_hypothesis

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2295

error: Kopírování zakázáno!