UFO – nezodpovězené otazníky (2)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

Není vyloučeno, že v USA se pracuje na rozšifrování technologie a konstrukce létajících předmětů, že se Američané vážně zabývají problémem kontaktu s příslušníky jiných civilizací, kteří nás navštíví. Ředitel výše jmenované instituce pro výzkum UFO, člen amerického Ústavu aeronautiky a astronautiky (NASA), v minulosti příslušník ozbrojených sil, doktor von Kewitzki, zaslal již v roce 1981 prezidentu Reaganovi dva balíky materiálů s důkazy o válečné aktivitě UFO („létajících talířů“), s požadavkem, aby vláda odvrátila fatální válku země s galaktickými silami. Úplná wellsovská „Válka světů“, což? Von Kewitzki dostal odpověď od hlavního vojenského poradce aparátu národní bezpečnosti USA, generálmajora R. Schweitzera, kde stojí: „… prezident je podrobně informován o hrozbě, kterou tak jasně osvětlujete ve svém dokumentu.“ Generál Schweitzer byl brzy propuštěn, podle názoru amerických vědců, ze zjevně vykonstruovaných důvodů. Skutečným důvodem bylo pravděpodobně to, že Schweitzer nepřímo přiznal, že v USA se pracuje na otázkách spojených s kontakty s UFO. Za to tedy zaplatil svým postem.

Nejzajímavější je, že časopis „National Inquirer“ dlouho před tím zveřejnil citace z prohlášení oficiálních představitelů ministerstva zahraničních věcí USA o… možné hrozbě ze strany mimozemšťanů.

Vzhledem k zamlčování problému zveřejnil doktor von Kewitzki všechny informace o aktivitě UFO, které měl k dispozici, v Memorandu určeném vládám a národům všech zemí světa. V publikované tiskové zprávě se upozorňovalo na to, že „pronásledování UFO vojenskými silami Země by mohlo vyprovokovat globální Pearl Harbour“. – „Budeme s jadernými arzenály a tajnými válečnými misemi do vesmíru pokračovat ve svém šíleném sklouzávání ke kosmické válce“, – říká se v Memorandu, – „nebo se zastavíme, abychom pochopili, že nejsme izolovaní obyvatelé planety izolované ve vesmíru?“

„Přišel čas zvednout železnou oponu utajování, obklopující globální problém UFO,“ uvádí se v další tiskové zprávě, vydané v roce 1982 ICUFON společně s Planetárním profesním občanským výborem. Tyto organizace jsou připraveny poskytnout zainteresovaným osobám a institucím veškerou dokumentaci vztahující se k UFO, kterou mají k dispozici.

Zdá se tedy, že nikoliv bezdůvodně zavedl prezident USA řeč na hrozbu ze strany mimozemšťanů. Toto těma je příliš závažné, než aby se o něm žertovalo na nejvyšší úrovni.

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2999

error: Kopírování zakázáno!