UFO – nezodpovězené otazníky (3)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

Autor těchto řádků je hluboce přesvědčen o objektivitě a hodnověrnosti mnohých údajů o létajících objektech, neboť se sám patnáct let společně s odborníky z různých oblastí zabýval jejich výzkumem. Shromáždili jsme bohatý faktický materiál na místech údajných přistání UFO: výpovědi očitých svědků, fotografie, provedení různých fyzikálně-chemických rozborů. Na místech hypotetického přistání létajících talířů a kontaktů pozemšťanů s mimozemšťany se pomocí biolokace provádělo zaměřování polí (zbytkových) v půdě a v ovzduší. Při tom bylo zjištěno, že pole se uchovávají po dobu sedmi až devíti let.

Dále jsme zkoumali osoby, které tvrdily, že se dostaly do kontaktu s mimozemšťany. Bylo použito metody dotazování v hypnóze (hypnotestování) se zachycením rozhovoru na magnetofonový pásek. Tento způsob umožňoval, podle našeho názoru, určit pravdivost svědectví kontaktovaného, osvěžit zapomenutá fakta a upřesnit detaily. Čtyři z dvanácti nám známých kontaktovaných osob se podrobily výzkumu pomocí této metody.

Chápu, že střízlivě uvažujícímu čtenáři je zatěžko smířit se s myšlenkou, že vše, co zde uvádím, není jen pustým výmyslem. Samozřejmě nemůže nevzbuzovat údiv, že je příliš mnoho svědectví o setkáních s létajícími objekty a jejich posádkou. Takové množství faktů lze objasnit dvojím způsobem: buď trpí pozemšťané kolektivní psychózou, nebo mimozemské civilizace naši planetu skutečně zkoumají. Třetí možnost neexistuje.

Proč bychom nemohli předpokládat, že alespoň některé z „létajících talířů“ skutečně byly aparáty mimozemských civilizací? Vždyť mnozí solidní vědci nepochybují o tom, že mimozemské civilizace existují.

K. E. Ciolkovskij nás v řadě svých prací přesvědčuje o existenci života na jiných planetách, o tom, že vesmír je obydlen bytostmi s vyšším intelektem a civilizacemi převážně na vysokém vývojovém stupni. V „Naučnoj etike“ napsal:

  • „Jestliže vznikl život na Zemi, proč nevzniká na bilionu dalších planet, kde jsou stejné podmínky jako na Zemi… Obydlení vesmíru je absolutní byť i ne faktická pravda … Říci, že vesmír je pustý, zbavený života, na základě toho, že v něm život nevidíme, je velký omyl.“

Ciolkovskij se domníval, že při vzniku civilizací v různých částech vesmíru „vznikají velmi různá druhy dokonalých bytostí: přizpůsobených životu v různých atmosférách, v podmínkách rozdílné tíže, přizpůsobených životu ve vzduchoprázdnu nebo ve zředěném plynu, živících se potravou a existujících bez ní jenom díly slunečním paprskům, bytostí snášejících chlad či prudké a výrazné změny teploty.“

Nabízí se otázka: proč se zástupci mimozemských civilizací zatím lidstvu neukázali osobně, se vší zjevností? Ciolkovskij, jako by předvídal možnost vzniku takových otázek, napsal v roce 1933 v odpovědi na dopis studenta A. Judina z Tomska:

  • „Pokusy vyšších tvorů pomoci nám nejsou vyloučeny, neboť pokračují i nyní… My, lidé, se snažíme přesvědčit zvířata o tom, že žijí nerozumně. Vzdálenost mezi námi a dokonalými tvory je sotva menší…“

Připouštíme-li však možnost setkání lidí se sondami a mimozemšťany, je zřejmě třeba přemýšlet o naší psychologické přípravě na takový kontakt. Důležitost takové psychologické připravenosti daleko překračuje rámec vlastních vesmírných letů. Člověk si ještě musí ujasnit, co vlastně očekává od možných kontaktů s mimozemskými civilizacemi. Možná už jenom z tohoto důvodu je třeba nezamlčovat problém, ale naopak o něm otevřeně hovořit.

Čtěte více: 

Pokračování

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2973

error: Kopírování zakázáno!