UFO – nezodpovězené otazníky (6)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

Zahaleno tajemstvím

Výzkumem UFO se v USA zpočátku zabývaly především vojenské organizace, v oněch letech (40.-50. léta) byly mobilnější a měly dokonalejší technické prostředky. Navíc byly tehdy UFO zpravidla považovány za „objekty“ možného protivníka.

Setkání s UFO byla v té době zahalena tajemstvím (ostatně, stejně je tomu i dnes). A nejzajímavější je to, že již v oněch letech existovala svědectví o návštěvě „mimozemšťanů“ na zeměkouli.

Tak například ne tak dávno, 17. února 1981, zveřejnil časopis Globe článek Williama Harrise „Oficiální místa tají důkazy o přistání MIMOZEMŠŤANŮ“.

V materiálu se uvádělo: Nyní, když se Ronald Reagan usadil v Bílém domě, mohl by nám povědět o velikém tajemství, které si bude nucen vzít s sebou do hrobu. Vysoce postaveni vojenští činitelé tají existenci UFO, které havarovalo před 43 lety nedaleko Roswellu v Novém Mexiku.

Jedině noví prezidenti doplňují vybraný okruh osob zasvěcených do této záležitosti, která je oficiálně známa jako „tajemství“.

Reagan byl nepochybně pozván, aby si prohlédl ostatky humanoidů, které jsou ve vší tajnosti uloženy v sídle CIA ve Virginii, sdělil novináři Globu velmi známý vědec Charles Berlitz. Lékařský výzkum ostatků, stejně jako vědecké zkoumání zařízení lodi UFO pokračuje od oné noci na 2. července 1947, kdy havarovala, dodnes, řekl Berlitz. Tvrdil, že havárie je utajována s ohledem na velký vojenský význam složitého zařízení UFO a rovněž ve snaze zabránit masové panice, k níž by mohlo dojít, kdyby se veřejnost dozvěděla, že Zemi navštívily bytosti z jiných planet. Léta výzkumu přivedla Berlitze a jeho společníka Williama Moora k více než stovce osob, které byly s Roswellským případem spojeny a mohly k němu něco sdělit.

Autoři tvrdí, že mrtvá těla a zařízení byla rozvezena po celé zemi k výzkumu do různých vědeckých středisek. Po určitou dobu bylo roswellské UFO a jeho piloti na vojenské letecké základně Wright-Patterson v Daytonu, Ohio, kde byly fotografie UFO a další předměty uschovány v „Modrém pokoji“.

V 60. letech navštívil senátor Barry Goldwatter, který měl hodnost generála vojenského letectva USA, svého přítele generála Curtise Le Maye, pozdějšího předsedu sboru náčelníku štábů, a požádal jej o umožnění návštěvy v „Modrém pokoji“. Le May mu odpověděl: „Ne. Ani já nemám možnost se tam dostat. Ani tobě se to nepodaří. Už mne o to nikdy nežádej.“

Prezidenti však požívají privilegií. Ani prezident J. Carter, který informoval o svém pozorování UFO a slíbil před usednutím „na trůn“ sdělit veřejnosti něco bližšího, nakonec nepromluvil. Když se s ním Berlitz setkal v Bílém domě, Carter mu řekl, že nezaručuje obnovení státního výzkumu UFO. Jeho mlčení, řekl Berlitz, nepochybně znamená, že ví něco, co jej nutí o celé té záležitosti nehovořit.

Roswellský případ je tajemstvím, které si Eisenhower, Kennedy a Johnson odnesli do hrobu a Nixon, Ford a Reagan s ním dále žijí.

V roce 1947 se sdělení o roswellské katastrofě dokonce dostalo na stránky novin, díky jednomu příliš horlivému důstojníkovi informační služby, který zaslal tisku zprávu o zničení UFO nedaleko letecké základny 405 v Novém Mexiku. Po telefonátu shora, z Washingtonu, byla zpráva stažena a ve vojenském tisku se objevila poznámka, že šlo o trosky meteorologického balónu, který se zřítil.

Přesto vsak došlo k úniku informace. Osoby, které zahlédly těla tvrdí, že to byli lidé s obrovskými hlavami, bez vlasů, s velkýma vpadlýma očima, otvory pro ústa, nos a uši, neobyčejně dlouhými prsty a rukama…

(My i NLO“, Moskva, 1990)

Čtěte více: 

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2215

error: Kopírování zakázáno!