UFO – nezodpovězené otazníky (18)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

Co se tedy vlastně v Narbonne přihodilo?

Čtyřicetiletý Pierre Besancon se vydal na kraj města pro dříví. Nechal auto na kraji silnice, zašel do lesíka a náhle uviděl vedle keřů několik bytostí nevysokého vzrůstu v podivném oblečení. Ať již ze strachu nebo podvědomě se Pierre pokusil dát se s nimi do řeči, ale místo odpovědi se mu dostalo jakýchsi podivných, přerušovaných a zcela neartikulovaných zvuků. V přesvědčení, že se jedná o nějaký žert, pokusil se neznámým bytostem „nahrát“ a zeptal se, zda nejsou náhodou z jiné planety. V tu chvíli tajemní návštěvníci nastoupili do jakýchsi talířů s kovovým nádechem, obklopeným svítícím obláčkem a pomalu se vznesli k nebi.

Stopy skrývají tajemství

Zatím nikdo nemá naprosto hodnověrné fotografické nebo filmové důkazy existence UFO, nemluvě o „humanoidech“. Víra v jejich existenci je založena na nejrůznějších nepřímých důkazech. V prvé řadě na zanechaných stopách, jejichž původ se z opatrnosti stále ještě označuje jako „nezjištěný“. 1. července 1965 byl Maurice Masse svědkem přistání létajícího předmětu ve tvaru čočky na levandulovém poli u lokality Jonzac.

Po krátké době objekt nehlučně vzlétl a jako by se rozplynul. Na palubě objektu byly dvě bytosti. Na místě přistání a v jeho nejbližším okolí pak levandule osm let nerostla…

Kromě toho jsou k dispozici stopy na tělech samotných svědků – různé a rovněž „neidentifikovatelné“ šrámy, popáleniny, trhlinky na kůži, vypadávání vlasů, prudce zhoršené vidění, zaznamenané v desítkách případů nenadálého kontaktu Američanů s „létajícími talíři“.

Během posledních dvou let byla v USA pozorována celá série takových kontaktů a dokonce případů „časově omezených únosů“ lidí příchozími z kosmu. Odborníci zabývající se zkoumáním těchto svědectví tvrdí, že svědky nelze obvinit z úmyslné lži. Avšak rovněž nelze s určitostí tvrdit, zda skutečně prožili to, o čem vyprávějí, či zda se jednalo o halucinace.

Není těžké pochopit, proč veřejnost, očekávající odpověď na tradiční otázky „Kdo jsou ti návštěvníci?“ „Odkud přišli?“, je značně nedůvěřivá vůči svědectvím tohoto typu. V zásadě se stále větší počet lidí domnívá, že vidíme „létající talíře“ jen proto, že je vidět chceme. Prostě všichni potřebujeme záhady.

V posledních letech se změnil přístup ke zkoumání problému UFO. Obvykle se problém stavěl takto: buď máme co dělat s mimozemšťany, nebo s jevem, v jehož podstatě se skrývají halucinace, nebo s nesprávným výkladem zcela přirozených jevů (lety sond, objevení kulových blesků, letadel ve velkých výškách). No a konečně to mohou být výmysly.

Nejvíce rozruchu přirozeně působila hypotéza spojená s příletem mimozemšťanů. Avšak již v 70. letech byla terčem posměchu a dlouhou dobu neměl nikdo odvahu ji připomínat. Tehdy v zásadě začal být jev „létajících talířů“ spojován se stavem lidské psychiky. Nyní přišel čas návratu k serióznějšímu, byť i velmi opatrnému přístupu k možnosti reálné existence „talířů“. Odborníci odmítli přemrštěný optimismus minulých dob a pokoušejí se nalézt v početných a často si odporujících a zcela subjektivních svědectvích racionální jádro, takové, které zatím nemůže být objasněno na základě existující úrovně znalostí. Dnes se už nepokoušejí vtěsnat svědectví do připravených schémat.

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 2997

error: Kopírování zakázáno!