Jak je to s pozorováním UFO?

Organizace MUFON zveřejnila graf nárůstu hlášených pozorování UFO v posledních letech.

Otázkou zůstává, je nárůst způsoben tím, že nám zde rok od roku létá stále více neidentifikovaných objektů, anebo je to proto, že se zlepšuje internetová komunikace, je více sociálních sítí a více lidí se dívá na oblohu a zajímá se o toto téma?