Prehistorický odkaz (CZ)

Cílem tohoto webu je přitáhnout pozornost čtenářů, k jistým, zdánlivě nezáživným vědeckým tématům.

Nechceme podlehnout ani lacinému primitivismu, ale na druhé straně ani učebnicovému mentorování strohými fakty.

Netoužíme získat osobní věhlas, ale popularizovat tabuizovaná témata a tak dosáhnou jejich vzkříšení k celospolečenskému užitku.