Přispějte!

Přispějte na naši činnost!

Výška příspěvku je dobrovolná, k čerpání jakýchkoli výhod, vstupu na weby, atd. stačí od 120 Kč.

Odkazy na přihlášky – můžete použít kteroukoli 

Členský příspěvek KPUFO/ČsAAA lze uhradit buď na účet Klubu psychotroniky a UFO – číslo účtu SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800 nebo složenkou s adresou příjemce: Klub psychotroniky a UFO, z.s., Borská 19, 320 22, Plzeň.