SAVPJ, o.z.

Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z.

  • je dobrovoľným nevládnym a neziskovým združením bádateľov a záujemcov o oblasti psychotroniky, fenoménu neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO), agrosymbolov, archeoastronautiky, alternatívnej liečby a dalších anomálnych javov tiež sporných a nevysvetlených úkazov a udalostí doma i v zahraničí, taktiež alternatívnej teórie všetkých odvetví života prírody a spoločnosti, vrátane filozofickéj a náboženskej interpretácie.

UFO klub Slovensko, UKS – je projektom SAVPJ a zaoberá sa výskumom fenoménu UFO. Cieľom UKS je zaznamenávanie a vyhodnocovanie pozorovaní UFO na území Slovenskej Republiky, tiež zvyšovať informovanosť v otázkach UFO.