Hledáme dřevoryty!

V r. 1562 Melantrich z Aventýna v tehdejších letácích s novinkami publikoval dva dřevořezy znázorňujícími polární záři z 13. na 14. března 1562.

Na jednom je počínající bitva mezi křesťanským a tureckým vojskem, na druhém dřevořezu je pak reálná krajina s okrajem města a s pohořím.

Draperie polární záře se zhuštěninami a oblaky je nad krajinou a městem

(Welmi diwna a y hrozná widienij a zázracy, Melantrich z Aventýna, 1562).

Najdeme tyto dřevoryty?