Co nového v záhadologii 11/2018

V sobotu 10. listopadu 2018 se v restauraci U vodárny v Praze konala další přednášková akce, pořádaná záhadologickými spolky. Toto setkání bylo víceméně věnováno 100. výročí vzniku republiky, bylo tedy zaměřeno i na historické záhady.

Reportáž o akci na ZAHADY.INFOhttps://www.youtube.com/watch?v=X5NRKuz-Pos&t=12s

Badatel a spisovatel Jiří Svoboda vystoupil s přednáškou o náhlé klimatické změně v roce 536, a jejím vlivu na evropské dějiny a vznik Čechů. Připomněl odraz tehdejších podnebních procesů na germánskou mytologii. Málokdo ví, že za pohádkou o Červené Karkulce, známé po celé Evropě, jsou právě tyto katastrofické změny teploty, způsobené sopečným výbuchem.

Jaroslav Boháč se podíval na obrazce v obilí jiným způsobem.

Badatel a chemik Ing. Tomáš Dosoudil vyprávěl o záhadách ve Švýcarsku, zejména o tajemném „prackatém červu“ Tatzelwurm.

Spisovatel Miroslav Houška popustil uzdu fantazii a předestřel alternativní dějovou linii v případě, když by bitvu u Lipan roku 1434 vyhráli radikální husité. Dostal se až k českému Napoleonovi…

Vladimír Šiška vyprávěl o nových výsledcích při pátrání projektu Záře za staršími případy UFO.

Na závěr Jan Šindel uvedl málo známé skutečnosti o osudech českých korunovačních klenotů po roce 1918.

Na akci byla udělena poprvé Cena 12. května. Jde o datum, kdy v roce 1990 vznikla Československá archeoastronautická asociace, tedy den, od kterého se odvíjí vznik moderní záhadologie. Cenu převzal publicista a autor mnoha článků Ondřej Škoch, který byl také jedním ze zakladatelů ČsAAA.

Proud přednášek a diskusí trval 6 hodin. Přítomni byli i další badatelé – Jitka Lenková, Jaroslav Mareš, Tomáš Stěhule, Karel Dudek, Petr Vokáč a další.

Akce v restauraci U Vodárny se stala už tradičním setkáním, pořádaným dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Je vždy volně přístupná pro každého zájemce o záhadné otázky minulosti i současnosti.

Přednášky:

  • Svoboda, J.: Co se stalo v roce 536, aneb vznik Čechů.
  • Boháč, J.: Obrazce v obilí jiným pohledem. 
  • Houška, M.: Porážka vítězů: Jak by mohla vypadat česká historie, když by bitvu u Lipan vyhráli radikální husité
  • Dosoudil, T.: Švýcarské záhady.
  • Šiška, V.: Nová pátrání projektu Záře
  • Šindel, J.: Osudy korunovačních klenotů po roce 1918

 

Předchozí akce: