Nahlédnutí do časopisů o záhadách (2)

Doby, kdy se časopisy plně věnovaly jen a pouze záhadám a také je tvořili ti, kteří záhady aktivně vyhledávali a řešili, je dávno pryč.

O čem píše Médium ?

Časopis Médium je vlastně nejstarší náš záhadologický časopis (vychází od roku 1990) a prodělal za tu dobu svůj vývoj – od téměř novinové podoby v prvních číslech, až dostal podobu časopisu formátu A4, jakou má dodnes, s pouhými 28, kromě obálky jen s černobílými stránkami.

Daleko radikálnější vývoj prodělal samotný obsah. V dobách, kdy ještě knižní trh nebyl naplněn, byl časopis Médium živým prostorem s názory a polemikami, i velmi zajímavými články. Svůj vrchol prodělal v letech 1995 – 1998 a nezanikl ani pod tlakem nesporně lépe vybavených časopisů jako Magazín 2000, Fantastická fakta, aj. I když nezanikl, na změně jeho vzhledu a obsahu je zřejmé, jaké problémy s jeho vydáváním musí být spojeny.

Dnes je jeho obsah složen z úryvků knih a materiálů, stažených z internetu a už jen minimum prostoru je věnováno autorským článkům. Ty jsou pak samozřejmě velmi problematické úrovně.

Při listování posledním číslem 12/2018 mezi úryvky z knih o vánocích a o tom, jaký je Kristus bůh, najdeme odhalení usvědčeného neonacisty Jana van Helsinga o tajném učení zednářů, a také plácání jakéhosi Thovta o vysokofrekvenčním paprsku z vesmíru. Čtenáři se mohou v dalším čísle těšit na další podrobnosti o těchto vysokých frekvencích…

Mezi několika málo autorskými články opět vévodí nekonečný seriál paní Horké – tentokrát o tajemné Bosně, jak jinak než s pyramidami a kamennými koulemi…

Je otázka, zda má vůbec dále smysl komentovat články v tomto časopise. Škoda času.