Jaký je „Návrat na Rapa Nui“?

Ing. Pavel Pavel napsal knihu o svém návratu na Velikonoční ostrov po třiceti letech. (1)

Ing. Pavel se nesmazatelně zapsal do povědomí domácích badatelů a veřejnosti svým experimentem na Velikonočním ostrově. Na základě místních pověstí o tom, že sochy moai došly na svá místa samy, navrhl v roce 1986 norskému cestovateli Thoru Heyerdahlovi uspořádání experimentu. Ten jej pozval na Velikonoční ostrov, kde se experiment uskutečnil s původní sochou, za pomoci jen 16 lidí s jedním vedoucím a několika lan. Socha ve vzpřímené poloze postupovala postupným kýváním a posouváním ze strany na stranu.

Kritika však upozornila na to, že tento postup lze uplatnit jen na malé sochy, a na rovné a uhlazené komunikace, které v době vzniku soch neexistovaly. Vykopávky prokázaly, že sochy jsou z větší části umístěny v zemi, mají výšku i přes 12 metrů a váhu 90 tun. Metodu Pavla Pavla nelze pro přesun těchto soch použít.

Zatímco doma je tento experiment a jméno Pavla Pavla známé, jinde už tomu tak není. Tak v roce 2011 publikovali američtí badatelé Terry Hunt a Carl P. Lip knihu s názvem „The Statues That Walked“, kde popsali stejný experiment s replikou sochy, o hmotnosti 5 tun a za pomocí 18 osob. Tak se tento čin dostal i do dokumentu National Geographic, a badatelé byli označeni jako objevitelé pohybu soch. Po uvedení dokumentu v ČR se mnozí ozvali a NG musel vydat opravu. (2)

A tak se Ing. Pavel Pavel na Rapa Nui vrátil.

Výpravná kniha je na křídlovém papíře, plná krásných, barevných fotografií. Střídají se v ní pasáže o příjezdu na ostrov s popisy legend. Poté následuje vylíčení historie ostrova, podle legend a doložených údajů.

Následuje popis činnosti jednotlivých badatelů, zvláště Thora Heyerdahla. A tak se dostáváme k onomu slavnému experimentu, a dozvíme se to, co už bylo popsáno tolikrát. Ing. Pavel pak popisuje, co následovalo, i pokusy jiných badatelů a experimentátorů, včetně toho z NG, a odhaluje i své reakce a kroky.

Další kapitola je věnována nasazení „klobouku“ či „účesu“ pucao na sochy. O několik kapitol dále je popis experimentu, kterým se pokusil P.Pavel umístit maketu pucao na sochu ve Strakonicích.

Autor se snažil, aby odbornější kapitoly vystřídal s popisem současné slavnosti na ostrově, doplněné pestrými fotografiemi.

Kniha však přesto přináší něco nového. Kromě tisíckrát popsaných soch se autor pozastavuje nad kamennými stavbami, a to v kapitole „Slepičárny“.

Další kapitola je o technologii tesání soch a jejich přesunu, nechybí ani kapitola o písmu rongo-rongo.

Kniha „Návrat na Rapa Nui“ je takříkajíc, pro celou rodinu. Cestovatelská duše se zasní nad dálkami, zvídaví čtenáři se nenáročnou cestou seznámí s historií a experimenty, ženy si odpočinou nad pasážemi z cest a popisu života dalekého ostrova.

Odkazy

(1) Pavel, P.: Návrat na Rapa Nui … po třiceti letech. vyd. Hana Voděrová, Region All, 2017

(2) Zmatky kolem soch na Velikonočních ostrovech. IW, Internet: http://internetweek.cz/velikonocni-ostrovy/zmatky-kolem-soch-na-velikonocnich-ostrovech

Čtěte: