Najdeme Měsíční šachtu?

Podzemní prostory, chodby či jeskyně, vždy lákaly svou tajuplností a podněcovaly přirozenou lidskou zvědavost.

Touha prozkoumat temné hlubiny mnohdy náhodně odkrytých prostor, lákala od nepaměti mnohé dobrodruhy i obyčejné laiky. Neznámé chodby jsou neodmyslitelnou součástí tajemných hradů a zřícenin, kterých je v našich krajích velké množství. Také složitá geologická struktura střední Evropy dala za vznik řadě podzemních dutin a jeskyň.

A tak zatímco největší česká záhada, spojená s jeskyní, je stále v centru pozornosti historiků a archeologů – Býčí skála, Slovensko je na tom jinak. Její největší podzemní záhada není stále k nalezení.

Jak je to možné?

Možné to je. Záhada podzemní jeskyně, podobná svým průřezem srpku Měsíce, trvá už přes 50 let. Od té doby deník Antonína Horáka, účastníka Slovenského národního povstání, inspiroval řadu pátračů v terénu, i v archivech.

A je tu rok 2020 a ten přinesl tuto objemnou, 375 stránková knihu, která podrobně mapuje celé dosavadní pátrání po této největší slovenské záhadě. Pro autora to nebyla snadná práce, o čemž svědčí varování čtenářům hned po úvodu. To upozorňuje na to, že se k tématu vztahuje celá řada legend a příběhů, jež vedou do slepých uliček.

Není účelem zde historii hledání Měsíční šachty popisovat ani sledovat, kam pátrání dospělo. Čtenář se seznámí s celou škálou možností, hypotéz, souvislostí, i řadou osobností, které se tématu byť jen dotkly. Je dobré, když namísto krátkých poznámek pod čarou je osobnostem, nebo odbornějším věcem, na které se narazilo v textu, věnována ihned celá vysvětlující, šedivě označená podkapitolka.

Není dnes také možné z knihy vyčíst, kde se asi Měsíční šachta nachází. To možná některé čtenáře zklame.

Je ale dobře, že kniha vznikla. Až budoucí badatelé po jejím důkladném prostudování poznají, čeho se v pátrání vyvarovat, a kam se opravdu zaměřit tak, aby neopakovali staré chyby, možná najdou pravou cestu k řešení této letité záhady.

  • Lavay, M. : Měsíční šachta. Podivný příběh nejzáhadnější slovenské jeskyně. XYZ, Praha, 2019