Zaujímajú UFO naše atómove elektrárne?

Už při výstavbě atomové elektrárny se prý začaly objevovat v blízkosti Trnavy létající objekty diskového tvaru.

V okolí Trnavy je více vesnic, například Surovce, Borová a další, kde lidé pozorovali mnoho záhadných a tajuplných objektů. Celkově se jedná o 170 pozorování.  Zvláště zajímavý případ se odehrál v roce 1991, když přímo nad elektrárnou v Jaslovských Bohunicích přeletěl objekt, jehož délka byla odhadována kolem 300 metrů! Mnoho lidí, služba, ženy připravující jídlo pro ranní směnu a další osoby, ho pozorovalo kolem jedné hodiny v noci.

Neméně záhadný byl případ z roku 1994, kdy personál končící službu v restauraci ve Špačincích spatřil něco zvláštního. Když zůstal v restauraci pouze personál s vedoucím, najednou viděli postupně se rozsvěcující světla na ploše asi 300 metrů. Když se přibližovali k objektu, vyletěla z něho bílá koule a explodovala. Potom objekt zmizel ve vzduchu.

Ovšem nezůstalo pouze u pozorování. Mnozí lidé zažili přímé setkání, i když zpočátku o tom nebyli ochotni mluvit. Hlavní příčinou byl strach, dokonce až hrůza, která většinu lidí při kontaktu s neznámem zachvátila. Například v roce 1998 v Dolním Dubovém byl vlahý letní večer a mladá žena vyšla z domu na dvůr. Najednou spatřila „mezi dvěma komíny“ stát velký disk o průměru asi 12 metrů, který „bzučel jako chladnička“. Zavolala na manžela, aby se šel podívat, ten však strachy nevystrčil ani hlavu. Žena se z prožitého napětí a hrůzy rozplakala. Velice zajímavá věc se přihodila v Hlohovci v roce 1985 jistému občanovi se synem, kteří šli v noci krást jetel: Najednou je něco osvítilo. Mysleli si, že to jsou policisté a přikrčili se v jetelině. Pak zjistili, že světlo přichází z nějakého objektu nahoře — spatřili na poli sedm malých postaviček, které něco posbíraly a odletěly.

V roce 1995, přibližně v šest hodin večer, přišla domů paní D. se svým osmiletým synem. Manžel nebyl doma, a tak začala připravovat večeři. Najednou uslyšela hrozný křik: Chlapec byl téměř bez sebe a křičel, že na jejich balkoně byl „malý ujo“. Je třeba podotknout, že bydleli v šestém poschodí. Žena ještě spatřila malou postavu zezadu, jak odchází „do prázdna“. Zatelefonovala okamžitě na městskou policii, policisté však nikoho nenašli. Když přišel manžel domů, nechápal co se děje, a rozhodl se udělat s celou záležitostí rozhodný konec. Druhého dne šel do městské knihovny a donesl si odtud Hasemannovu knihu (kterou předtím nikdy neviděl) a požádal syna, ať mu najde, co viděl. Chlapec jednoznačně ukázal na „malého šedého“.

Další ženu v noci něco probudilo. V jejím trnavském obývacím pokoji stál přes dva metry vysoký „svítící muž“. Usmál se na ni a rozplynul se.  Jistá Trnavčanka, která se vrátila domů do bytu v šestém poschodí a chtěla se dívat na televizi, najednou viděla z okna 15 malých bytostí ve světelné kouli, které jí ukazovaly, aby šla za nimi. Strašně se polekala.

Téměř z každé vesnice kolem atomové elektrárny má informace a hlášení záhadných objektů, o zvláštních reakcích a chování zvířat, která na tyto objekty reagují velmi specificky — třesou se, psi štěkají a vyjí, kočky se schovávají, krávy bučí a podobně.

Zdroj: Spirit, archiv KPUFO

error: Kopírování zakázáno!