Programové prehlásenie KPUFO.SK

Čo chceme?

1) v bádateľskej oblasti

– vytvoriť celoštátnu databázu na sledovanie fenoménov UFO a anomálnych atmosférických a astronomických javov. K tomu sústrediť všetky doteraz zistené a publikované prípady (z kníh, tlače, od ostatných spolkov), tak, aby údaje boli k dispozícii káždemu bádateľovi a pre neskorší výskum

– vytvoriť celoštátný prehľad a album všetkých agrosymbolov od výskytu tohto fenoména v SR do súčasnosti.

– vytvoriť prehľad záhadných otázok a problémov, vzťahujúcich sa k miestam (jej histórii aj súčasnosti) v SR

– aktuálne sa podieľať na prieskume káždeho nového prípadu anomálneho javu v SR

2) v organizačnej oblasti

– vytvorenie siete spolupracovníkov v každom regióne, schopných zistiť základné údaje o anomálnom jave, svedkoch, mieste a okolnostiach

– rozvíjať konkrétne zameranú spoluprácu s fungujúcimi spolkami na splnenie týchto cieľov. V žiadnom prípade nechceme znižovať ich význam a zasahovať do ich chodu, suplovať ich prácu.

– rozvinúť spoluprácu s bádateľmi, stojacimi mimo spolky, pôsobiacimi na internete aj.

– za pomoci médií, najmä bádateľských časopisov a rovnako zameraných internetovych serverov informovať verejnosť a získávať ďaľšich spolupracovníkov.

– prispieť k vytvoreniu Rady bádateľov SR, zloženej zo zástupcov spolkov, časopisov, regionálnych bádateľov

– rozvíjať spoluprácu s kolegami v ČR, Poľsku, Maďarsku a ďaľšich krajinách. Obnoviť Stredoeurópsku radu bádateľov z roku 1997.

error: Kopírování zakázáno!