Exopolitika je programový útok na ufológiu

Ľudia majú radi všetko nové. Zmocní sa ich radostná atmosféra hraničiaca s eufóriou, kedy bezhlavo búrajú všetko staré a prežité. Tú radostne cinkajú kľúčmi alebo strieľajú okolo dokola ako blázni.

Vo svojom nesmiernom nadšení sú ochotní sa spojiť s každým, kto im nasľubuje hory doly potom, čo všetko dookola zničí. Je tomu tak aj v ufológii. S radosťou je davom nadšencov prijatá každá nová iniciatíva, projekt alebo spolok. Nechýba pri tom odsudzujúce slová na to staré, zabehnuté, čo vraj len prešľapuje na mieste, nevenovalo sa tomu alebo onomu a dokonca sa nezaoberalo prevratnému objavu Františka Bezmozka z Dolnej Lehoty, a dokonca mu ani neodpovedali na jeho zásadný list… Ale teraz je tu niečo nové, čo určite v zmysle príslovia, že nová metla dobre metie, splnia všetky sny.

Tak tomu bolo aj s exopolitikou.

Davy nadšencov privítali vznik nového webu, ktorý pritiahol pozornosť už len tým, že bol ihneď „záhadne“ vypnutý. Nechýbali ostré slová aj nenávistné výlevy na každého, kto nadšenie nezdieľal. Za pár mesiacov fungovania však začalo byť zrejmé, že cez jasot nad novým smerom sa v jeho podstate skrýva čosi znepokojujúceho. Po analýze programových téz hlásaných zakladateľmi exopolitiky vyplývajú tieto závery:

1) skoršia ufológia je zlá, zaostalá – nie je potrebné hľadať dôkazy, riešiť, pátrať – všetko je jasné, mimozemšťania sú tu!

2) ak niekto vytvorí „exopolitickú analýzu“ a chýbajú k nej dôkazy, nie je to dôvod o nej pochybovať, naopak – je to stimul k ďalšiemu premýšľaniu – tzn. ak chýbajú dôkazy, treba si ich domyslieť…

3) ak sa stretnú dva odlišné názory na tú istú otázku – potom to nie je problém, pretože „jednoznačná zhoda nie je ani vhodná, ani užitočná“. (1)

Už tieto tézy ukazujú základné programové útoky na ufológiu – kým prvý bod likviduje akékoľvek bádateľské snaženie a rozumové skúmanie ufologických problémov, druhý bod otvára dvere všetkým fantazmagóriám.

Tretí bod toto snaženie zakotvuje a zabezpečuje, aby nezmyslov bolo čo najviac, jeden druhý nevylučoval, ale tieto aby spolupôsobili vedľa seba a aby teda v exopolitike nedochádzalo k vnútorným sporom a štiepeniu jednotlivých smerov. Kto by pochyboval, že ide skutočne o programové zásady zamerané na diskreditáciu ufológie, je tu aj ďalší moment, v ktorom sa tento prístup zrkadlí ako v kvapke vody. Exopolitika priniesla článok o akomsi kontakte mexického profesora jadrovej fyziky Hernándeza, ktorý sa vraj začal stýkať s mimozemšťanmi. (2)

Akýsi Wendell Stevens o tom teraz vydal knihu „Contact from Andromeda“.  Na to reagoval Michael Salla, hlavný tvorca exopolitických teórií. (3)

A ako?

Nijako nepochybuje o pravosti kontaktu profesora Hernándeza, tohto vysoko vzdelaného vedca. A to aj napriek tomu, že o údajnom profesorovi sa nemožno nič dozvedieť, pretože meno je len pseudonym. Ako sa teda presvedčiť keď nie o odbornosti, tak aspoň o existencii samotného profesora? Nijako, taká cesta neexistuje, môžete tomu len veriť. Salla reaguje tiež na to, že na tento blábol odmietavo zareagoval známy Billy Meier.

Čo na to M. Salla?

Ako vyriešiť konflikt medzi dvoma podvodníkmi? Na koho stranu sa postaviť? M. Salla to vyriešil vskutku šalamúnsky, presne v duchu uvedených téz. Ak Meier sa odmietavo stavia k tomuto „preukázanému“ kontaktu s mimozemšťanmi, nie je to jeho vina. Je to pravý kontaktér a všetky jeho údaje a fotografie sú pravé, to pán Salla jednoznačne stanovuje. Ak teda došlo ku konfliktu, potom za to môžu … mimozemšťania, samozrejme tí negatívni, ktorí pánovi Meierovi zámerne predložili mylné informácie.

Čo z toho vyplýva?

Salla nepodrazí nikoho, kto zamoruje ufológiu blábolmi. Ani mnohokrát usvedčeného podvodníka ktorý sa nebráni predkladať fotografie popolníc za kozmické lode Plejáďanov alebo fotky tanečníc za mimozemšťanky. (4) Je to pochopiteľné. Takého podvodníka si treba ďalej pestovať, ten môže ufológiu diskreditovať ešte dlho. Preto je lepšie všetko zviesť na mimozemšťanov. Tých je plno a nikto po nich smútiť nebude. Namiesto jedných si vymyslí niekto iný zase nejaké nové. A o to tu ide. Kto ešte pochybuje o tom, že snaženie exopolitiky je naskrz diskreditačné?

Odkazy:

(1) Podľa: Šafařík, L.: Exopolitika – nový směr v ufologii? KPUFO.CZ,  http://kpufo.eu/sk/index.php/2010/05/25/96/

(2) Kontakt z Andromedy. http://www.exopolitika.cz/news/kontakt-z-andromedy/

(3) Kontakt z Andromedy (komentář M. Sally). http://www.exopolitika.cz/news/kontakt-z-andromedy-komentar-m-sally-/

(4) Navštívili Billy Meiera mimozemšťané? KPUFO.CZ, http://www.kpufo.cz/oblasti/fot/index.php?option=com_content&task=view&id=444&Itemid=32 a n.