Spravodajcovia smrti …

V južnej časti Gilbertova súostrovia sa nachádza malý ostrovček Arorae…

Dochádzalo tu a dochádza občas k paranormálnym javom, na ktoré sú však miestny domorodci zvyknutí. Niektorí z nich napríklad tvrdí, že sa vždy neomylne dozvedia o smrti ľudí, napríklad aj zo vzdialených miest, hoci im túto správu nikto nepošle telegramom, ani nezatelefonuje.

Všetko im údajne prezradí taanikanimomoi, čiže pištci. To sú duchovia nedávno zomrelých, ktorí podľa povestí väčšinou lietajú okolo ostrovov a sledujú a počúvajú, čo sa okolo deje nové. Novinky prinášajú ľuďom, ktorí ich pískavé reči rozumejú a ti je potom oznamujú ďalším ľuďom z okolia.

Cestovatelia, ktorí sa s sprostredkovateľov pištcov stretli, hovorili, že ich chatrče boli naozaj plné prenikavého pískania. Niektorí zvuky prirovnávajú ku cvrkání cvrčkov, iní k pípaní kŕdle neviditeľných vtákov. Vylučujú však bruchomluvecké triky majitelia chatrčí? Podobný pozoruhodný jav existencie neviditeľných, a napriek tomu „dobre informovaných“ spravodajcov smrti bol zaznamenaný pred rokmi tiež na ostrove Samoa. Tu však zlé správy neprinášali pískajúcí poslovia, ale náhle a hlasné klepanie v dome človeka, ktorý mal zomrieť.

error: Kopírování zakázáno!