Vznik záhadologického hnutia!

ČsAAA – Československá archeoastronautická asociace), organizace, ze které vznikly všechny dnes známé spolky a badatelské kluby, vznikla 12.5.1990

 Byla to první organizace sdružující všechny, kteří se zajímají o nevyjasněné otázky, od dávné astronautiky, přes UFO, psychotroniku až po historické záhady, kryptozoologii a další podobná témata. ČsAAA vznikla v době, kdy nové podmínky konečně umožnily sdružovat lidi různých zájmů a názorů.

ČsAAA brzy dosáhla počtu 600 členů, začala vydávat vlastní časopis a různé publikace, pořádala semináře a díky ní poprvé navštívil Prahu Erich von Däniken.

Tříbení názorů a zájmů vedlo později k rozpadu ČsAAA. Její štafetu převzala plzeňská odnož, pozdější Klub psychotroniky a UFO, o.s. Ten soustředil do svých řad stovky zájemců o UFO, záhady a tajemno a stal se dnes největším spolkem tohoto druhu v ČR.

Právě z jeho popudu došlo v roce 2009 k obnově ČsAAA jako spolku úzce zaměřeného na dávnou astronautiku a historii a na kontakty se zahraničními organizacemi, především s mezinárodní Ancient Astronaut Society.

Pokud Vás zaujaly myšlenky archeoastronautiky, a zajímají Vás otázky, zkoumané ČsAAA, ozvěte se a diskutujte s námi na Facebooku, nebo napište na e-mail csaaa@kpufo.cz

ČsAAA, http://www.csaaa.eu