Souvisí problematika UFO s agrosymboly?

Na webu CBUFOiZA Jaroslav Fox Krzyzanowki se rozhorlil nad tím, jak někteří badatelé obrazců v obilí oddělují tuto problematiku od fenoménu UFO.

Ty, kteří agrosymboly spojují s parapsychologickými fenomény, označuje za pseudobadatele, odmítá teorii živé Země – Gaia.

Svá tvrzení dokládá několika případy ze světa, kdy bylo UFO pozorováno v souvislosti s agrosymboly.

První případ je z knihy R.Chapmana „UFO nad Británií“.

10.7.1967 2 chlapci z Newportu na ostrově Wight šli do školy. Bylo 8:45 hod., bezoblačná obloha, náhle uviděli mléčně bílý disk odlétající na sever. Museli přerušit pozorování kvůli vyučování. O přestávce v 10:30 uviděli ten sám objekt vzdalující se na západ. Svědků bylo více, potvrdili velikost „jako autobus“. Náhle objekt padal dolů jako list, když se blížil k horizontu, provedl korekci letu a začal stoupat, pak zmizel za stromy. Večer objevil jeden z chlapců poničené pole ječmene na hranici cesty Newport – East Coves.

Anglický ufolog Leonard Camp se vydal na místo se skupinou specialistů. Objevili poškozené obilí o šířce 5,5 m ve tvaru ohnutých a stlačených stonků, které tvořily kruhové vzory.

Vypadalo to jako od víru ve směru hodinových ručiček. Ve středech vírů byly kupky polámaných stébel. V jiných kořeny i stonky zmizely úplně. Z leteckého snímku bylo patrné, že stopy se táhnou přes 3 pole. Meteorolog zamítl hypotézu, že by mohly být způsobeny větrem.

Nejzajímavější bylo to, že stopy poškození obilí byly přesně v tom místě, kde chlapci viděli objekt klesat k zemi a následně odletět.

Druhý případ je od Teda Phillipse, experta na blízká setkání II.druhu. Udál se v Kanadě 1.9.1974 v Langenburgu (Manitoba) v poli řepky.

Mapka polských agrosymbolů (1992 – 2004)

V 10:45 majitel pole Edwin Fuhr objevil při sklizni 15 m od sebe objekt tvaru kopule.

Šel blíže na 4,5 m a uviděl, že se objekt otáčí ve výšce asi 30 cm nad zemí. Strachem se vrátil do traktoru a v tom uviděl další 4 objekty otáčející se ve směru hodinových ručiček.

Svědek nebyl schopen sdělit rozměry objektů. Barva mu připomínala nerezovou ocel něčím popsanou. Seděl jako zparalyzovaný 15 – 20 minut. Z jednoho objektu se oddělilo několik menších, připomínajících sondy ke zkoumání terénu. Potom se všechny objekty vznesly napravo asi 60 m nad svědkem. V této výšce přestaly vibrovat a vypustily páru.

Objevil se dým o délce 2 m, který vycházel ze 2 otvorů na spodku objektů. Měly průměr okolo 30 cm. Objekty se zastavily ve vzduchu jako stupně schodů. Sekundu poté se zvedl vítr, pod kterým řepka polehla. Trvalo to několik sekund a pak se objekty vznesly a zmizely v mlze.

Následující den policista Ron Morier našel kruhové stopy v řepce. Bylo tam 5 výrazných kruhů vzniklých tlakem vzduchu nebo plynu.

Pokud UFO nevytváří obrazce v obilí, pak co? – ptá se polský badatel a dodává: Snad nevědecké fantazie některých pseudobadatelů, kteří klamou obyčejné lidi a snaží se oddělit problematiku piktogramů od otázek kolem UFO.

Ze stránek http://ufo.internauci.pl/

Přeložil : Ing. E. Beneš

error: Kopírování zakázáno!