Jak vznikl Měsíc?

Země se kdysi srazila se svým sousedem

Asi před 4 miliardami let se Země srazila s tělesem, velikostí Marsu. Bylo to v dobách, kdy končilo formování planetární soustavy z protoplanetárního oblaku.
Astrofyzik J. Richard Gott a matematik Edward Belbruno z Pricetonské univerzity se domnívají, že tento objekt se zformoval na té samé orbitě jako Země, ve stejné vzdálenosti od Slunce.

Gott i Belbruno vytvořili matematický model, podle kterého se shluky materiálu soustřeďovaly v tzv. libračních bodech, mezi velkými tělesy. Těleso velikosti Marsu se ve složitém pohybu kolem libračního bodu mezi Sluncem a Zemí nakonec se Zemí srazilo. Předalo mu část své hmoty a stalo se Měsícem.

Podle : ČTK

  • Edward Belbruno, J. Richard Gott III (Princeton): Where Did The Moon Come From?(Submitted on 19 May 2004 (v1), last revised 5 Jan 2005 (this version, v2)). Cornel University. Internet: https://arxiv.org/abs/astro-ph/0405372

error: Kopírování zakázáno!