Nová kniha – Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice?

Je s podivem, že toto téma se dočkalo knižního zpracování v české podobě až nyní.

Do této chvíle bylo k dispozici jen několik málo internetových článků a zmínek v knihách a časopisech, a tak je třeba ocenit autora, že českému čtenáři přináší kompletní průřez celé záhady.

Autor postupuje naprosto systematicky. Představuje každého člena výpravy, popisuje den po dni plán cesty, až k tajemnému tragickému konci a nálezům mrtvých těl a k vyšetřování, přes kapitolu o zajímavých nálezech na místě činu.

Zhruba tedy v polovině knihy nastupuje kapitola o teoriích, proč se vše tak událo. Autor opět systematicky probírá jednotlivé body a přináší argumenty pro a proti.

Následují kapitoly o písemných stopách, denících, fotografiích a dobových zprávách.

Poněkud problematické jsou závěrečné oddíly. Kapitola Současnost rozplétá na několika stranách případ úmrtí a obživnutí jakéhosi muže – turisty – poustevníka nebo uprchlého devianta v této oblasti v roce 2016. Vše vzniklo spletením několika zpráv do sebe a stačilo to popsat na jedné stránce, než opisovat všechny zprávy.

Další kapitola se věnuje údajným fotografiím z výpravy, a foto jakýchsi úkazů na nebi, které se objevily v poslední době, ale jde o falza. Procentní odhady jejich pravděpodobnosti jsou zbytečná.

Autor přizval k vyjádření několik osob, a je otázka, podle jakého kritéria osoby vybíral. Obecně by mělo platit, že by se měl ptát toho, kdo o věci něco ví, což u Karase nebo Pacnera není vůbec zřejmé.

Knihu uzavírá seznam zdrojů a soupis stále otevřených otázek tohoto případu.

Je třeba opravdu ocenit, že se autor držel tématu, přinesl o případu jen fakta a nezaplevelil téma zbytečnou vatou.

Napsat takovou knihu nebylo snadné, předpokládalo to opravdu podrobné studium případu. Je třeba také ocenit, že autor se nedal strhnout do fantasmagorických úvah, a každé hypotéze věnoval stejný a střízlivý prostor. Je těžké popsat něco, čemu se už jinde věnovaly stovky a tisíce úvah a hypotéz. Orientovat se v nich, najít to stěžejní, by vydalo na další knihu.

  • Lavay, M.: Kdo zavraždil účastníky Djatlovovy expedice? XYZ, Praha, 2019

error: Kopírování zakázáno!