UFO – nezodpovězené otazníky (1)

Byli mimozemšťané někdy na zeměkouli? Máme s nimi kontakty v současnosti? Jsou možné v budoucnosti? Tyto otázky vzrušují řadu lidí a nedají pokoj amatérům zabývajícím se jejich výzkumem.

Je načase studovat fakta

Chtěl bych na ně dát odpověď a zveřejnit málo známé názory Konstantina Ciolkovského v této oblasti. Geniální kalužský učitel nejen předpověděl vstup lidstva do kosmu, nýbrž dlouho před započetím kosmické éry a vznikem všeobecného zájmu o mimozemšťany hovořil o možnosti existence jiných civilizací, které by mohly lidstvo kontaktovat.

O jakých faktech shromážděných důvěryhodnými osobami Ciolkovskij hovoří? Bohužel nevíme, co měl vědec na mysli, neboť tyto skutečnosti nevyjmenovává. Avšak sama tato veta má velký význam! Znamená to, že zmíněná fakta existovala již tehdy, kdosi je shromažďoval a pokoušel se je analyzovat… před více než půlstoletím! A dnes?

Je známo, že před dvaceti lety shromáždily skupiny vědců v celém světě kolem 250 tisíc nejrůznějších informací o neobyčejných jevech a létajících předmětech, o kontaktech lidí s bytostmi z jiných světů nebo humanoidy… Co to je – falzifikace nebo halucinace? Nebylo by těch šílenců nějak moc? Možná, že problém spočívá v tom, že tyto skutečnosti opravdu existují a je třeba je pozorně studovat.

K. E. Ciolkovskij napsal v této souvislosti v roce 1928 ve svém díle „Volja Vselennoj“ toto:

„… V dějinách i v literatuře je zaznamenáno množství neobjasněných jevů. Většinu z nich lze nepochybně považovat za halucinace a podobné omyly, ale lze tak kvalifikovat všechno? Nyní, vzhledem k dokázané možnosti meziplanetárního spojení, je třeba věnovat takovým nepochopitelným jevům větší pozornost…

Připouštím, že určitá část takových jevů není iluzí, nýbrž skutečným důkazem toho, že ve vesmíru přebývají neznámé rozumné síly…“

K těmto jevům počítal Ciolkovskij například zobrazení geometrického útvaru a lidské postavy na obloze, pozorované na jaře 1886 a rovněž nápis „čAu“, pozorovaný 31. května 1928 na obzoru při západu slunce. To znamená, že sám Ciolkovskij tedy tzv. anomální jevy pozoroval.

Skupina amatérů na Západě vytvořila dokonce mezinárodní organizaci ICUFON (Intercontinental UFO Galactic Spacecraft Research and Analytic Network – Mezikontinentální spojení pro výzkum a analýzu galaktických lodí UFO), jejímž cílem bylo koordinovat otázky zkoumání neidentifikovaných létajících předmětů.

Je známo, že během prvního setkání Michaila Gorbačova a Ronalda Reagana v Ženevě vyslovil prezident USA myšlenku, že pokud bude Zemi hrozit invaze mimozemšťanů, Spojené státy a Sovětský svaz se spojí, aby útok odrazily. Oč šlo? O náhodně utroušenou větu, hyperbolu, která měla podtrhnout důležitost setkání nejvyšších představitelů těchto zemi? Je ovšem možné, že Reagan vůbec nežertoval.

Takové tvrzení je odůvodněné.

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: Equa Bank, č.ú.: 8293894971/6100, variabilní symbol článku je 2999

error: Kopírování zakázáno!