Lze věřit Nostradamovým proroctvím?

Michel de Nostradam, lépe známý jako Nostradamus, je snad nejslavnějším prorokem ve světové historii.
Téměř pět století byla jeho osobnost a proroctví v centru pozornosti tisíců učenců, spisovatelů a milovníků všeho mystického a okultního. Jak se splnila jeho proroctví? A je možné věřit tomu, co napsal, ale ještě se to nestalo?

Nostradamus se narodil v roce 1503 v Provence v rodině lékaře. Doba, ve které žil, byla v historii Francie velmi obtížným obdobím: země byla neustále sužována válkami, epidemiemi, povstáním, náboženskou nesnášenlivostí a řáděním inkvizice. Možná proto se sociální kataklyzma stalo hlavním tématem zájmu tohoto člověka.

V roce 1555 publikoval svou stěžejní práci „Centurie (Století). Právě tuto knihu milují všichni nadšenci a ctitelé mystiky, a citují z ní pokaždé, když se ve světě stane nějaké neštěstí.

Hlavním rysem knihy je téměř úplná absence dat a konkrétních jmen v ní. „Proroctví“ Nostradama jsou psána ve formě čtyřverší – quatrainů a všechny jsou tak vágní, že události v nich popsané mohou být aplikovány současně na různé lidi různých dob. A dokonce i „příchod Antikrista“, o kterém Nostradamus tolik píše, lze použít na téměř každého diktátora, počínaje římským Neronem a končící Saddámem Husajnem, jak je libo.

Za jednu z nejslavnějších proroctví Nostradama je považována předpověď smrti krále Jindřicha II., ke kterému došlo během života věštce v roce 1559. V quatrainech to zní takto:

Mladý lev překoná staré,
Na bojišti v jediném boji
Prorazí oči zlatou klecí,
Dvě rány v jednom, a pak umírají bolestivou smrtí.

Poté, co král Jindřich zemřel v rytířském turnaji v roce 1559, mnoho jeho současníků věřilo v nadpřirozené schopnosti Nostradama, dokonce včetně královny – vdovy. Mezitím v tomto quatrainu, stejně jako v ostatních, neexistují žádná specifika, a pokud je to žádoucí, lze ho použít na jakýkoli turnaj nebo duel s fatálním výsledkem pro jednoho z účastníků.

A ve Francii, v době, kdy Nostradamus žil, se tak dělo docela často.

Navíc z tohoto quatrainu  vyvstávají dvě otázky. Za prvé: zemřelý král v době smrti měl jen 40 let a jeho protivník, vévoda z Montgomery, byl jen o několik let mladší. A druhý: Montgomeryho kopí zasáhlo královo čelo a vůbec ne oči.

Všem těmto nepřesnostem však nikdo nevěnoval pozornost. Nejasnost a absence jakýchkoli specifik jsou ideální podmínky pro to, aby jakákoli událost, ke které došlo za posledních pět století, mohla být v quatrainech Nostradamus „předvídána“.

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: Equa Bank, č.ú.: 8293894971/6100, variabilní symbol článku je 2111

error: Kopírování zakázáno!