Kde stal „Tajomný hrad v Karpatoch“?

  Podle názoru M. Jesenského byl Jules Verne při psaní svého románu „Tajemství hradu v Karpatech“ inspirován návštěvou Slovenska.

 Verne dokončil svůj román po návštěvě Prešpurku (tedy dnešní Bratislavy), jakož i dalších krajů Slovenska v roce 1892, kde byl na studijní cestě po rakousko-uherské monarchii. Podrobnosti této cesty zveřejnil v interwiev s jistým dánským novinářem.

K tomu mu sdělil Ing. Ducár své zjištění, že na Ukrajině existují doklady o návštěvě Julese Vernea na hradu Nevické u stejnojmenné obce, a to roku 1892. Právě popis tohoto hradu se shoduje s Verneovým „tajemným hradem“. Dr. Ludvík Souček formuloval svého času hypotézu, podle které Verneho „Tajemný hrad v Karpatech“ z roku 1892 posloužil Bramovi Stokerovi (1847 – 1912) jako předloha k napsání slavného vampýrského románu „Dracula“, který vyšel o pět let později.

Z toho vyplývá hypotéza, že hradem hraběte Draculy je i tento hrad.

 Zdroj:  Jesenský, M.: Tajemný hrad v Karpatech, Skryté skutečnosti, 2000

error: Kopírování zakázáno!