Česká exopolitika pět let poté…

V létě 2014 uplynulo 5 let, co se uvnitř Projektu Záře vyprofilovala malá skupinka, jež se postupně oddělovala, až tento projekt opustila s dala o sobě vědět pořádným prásknutím dveřmi 27.11.2009.

Co se událo od té doby? Naplnila se očekávání, která do ní mnozí vkládali?

Jak se uvádí zde (1), základní rysy exopolitiky původně představovaly zdánlivé výhody pro nábor a následný vývoj. Ale jak je známo, pokud se výhody neprojeví včas a na pravém místě, stanou se z nich nevýhody.

Bylo to zejména soustředění všech dosavadních směrů, názorů a teorií do předmětu svého zájmu, bez ohledu na jejich hodnověrnost a věrohodný přínos. Vývoj však ukázal, že ne každý je schopen a ochoten akceptovat kdejaký blud.

Exopolitika předložila také svým příznivcům okamžité odpovědi, čímž vyhověla netrpělivosti mnoha nadšenců. Jenže ani po pěti letech neustálého opakování tezí o mimozemské přítomnosti, a to i za pomocí třeba dětských kreseb, tyto nesporné důkazy stále chybí a alespoň trochu kritickým příznivcům není možné cokoli smysluplného předložit.

Exopolitika nevyžadovala od nikoho žádné odbornosti ani dovednosti, nenutila nikoho k nějaké zvláštní činnosti. To v podstatě způsobilo, že se nikam neposunula a nic zvláštního se nevytvořilo.

Tím, že odvrhla od počátku týmovou badatelskou práci, vyžadující určitou míru odbornosti, kázně a odpovědnosti, a stavěla na útocích proti zavedeným spolkům, si česká exopolitika zároveň vytvořila zábrany pro svůj další rozvoj. Nevznikly žádné jiné, nové struktury, ani nová, čerstvá pravidla, a ani náznak nějaké vnitřní disciplíny. To je totiž nezbytný předpoklad pro naplnění jakýchkoli cílů. Nenávistnými výkřiky proti jiným se totiž nic nového nevybuduje. Česká exopolitika zůstala odkázaná na pár jednotlivců, přicházejících a odcházejících, bez jakéhokoli jednotícího směru.

V podstatě se potvrdilo, že česká exopolitika bude závislá na zahraničních vlivech.

To ukázala už svým úvodním počinem – závažným odhalením o české ufologii (2), kopírujícím v podstatě jiná, „závažná odhalení“ projektu Disclosure (Odhalení). To se také stalo v prvních letech jednotícím prvkem při konstituování opozice vůči starým spolkům (Záře a KPUFO) a jejich osočování ze strnulosti, utajování závažných případů a napojení na armádu a tajné služby.

Snahy o další „odhalení“ na počátku roku 2012 (3) již však přílišnou pozornost nevyvolaly.

Česká exopolitika oslovila svým širokým záběrem a akceptováním každého nesmyslu řadu příznivců. Brzy se ukázalo, že to většinou byli různí fantasmagoristé, neschopní jakékoli kritické myšlenky, pletoucí si fantastiku se záhadologií a akceptující každou konspiraci. To se nakonec projevilo i v stupidních diskusních příspěvcích pod neméně stupidními články na webu exopolitika.cz, což vedlo k tomu, že byla na webu diskuse ukončena. Ani facebookovská skupina nezaznamenala nijaký přílišný vzestup a aktivitu.

Česká exopolitika žila zpočátku ze zdrojů, získaných ještě z Projektu Záře, a hlavně ze „senzačního odhalení“. Brzy se však ukázalo, že není schopná vstřebat nové údaje, organizovat cokoli smysluplného a dlouhodobého. V podstatě jen žije na přebírání všech možných nesmyslů ze zahraničí. Tím se její činnost postupně změnila na dobrou frašku.

Je pravda, že v roce 2012 byla uspořádaná „Mezinárodní konference – 2012 a mimozemská přítomnost“, i když s podporou sdružení Goscha Igora Chauna. (4) To však na akci prodělalo stovky tisíc Kč, a tak se další podobná akce nedá očekávat. (5) Přílišný zájem také nevzbudilo vydání knihy zakladatele exopolitiky M. Sally „Tajné projekty UFO“. (6)

Počáteční nadšení však brzy vyprchalo. Exopolitika je možná programový útok na ufologii (7), ale po 5 letech existence české exopolitiky je jasné, že v ČR neuspěla. Její proklamované cíle nejsou naplněny. Stávající struktury nezanikly, nezaznamenaly ani nijaký odliv zájemců.

Ufologie a záhadologie má v ČR specifické rysy, které ji odlišují od jiných zemí, kde exopolitika způsobuje opravdový chaos a regres o desítky let zpět. Racionální proud má v české záhadologii silné a hluboké kořeny, a tak je exopolitické vlivy nemohly poškodit.

Jeden klad vznik české exopolitiky přece jen přinesl – urychlil procesy, které by tak jako tak nastaly, dříve či později. Způsobil zánik stavu, ve kterém existovala pestrá škála názorů i v rámci jednoho určitého organizačního rámce. Došlo tak k diferenciaci názorů a postojů a odhalily se motivy a směřování některých osob, včetně jejich etiky a morálky. Díky tomu je také jisté, že návrat k předchozímu stavu už není možný.

Odkazy

(1) Současná ufologická situace v ČR (Neuvěřitelné odhalení). Exopolitika.cz 27.11.2009. Internet: http://www.exopolitika.cz/news/soucasna-ufologicka-situace-v-ceske-republice
(2) Exopolitika – nový směr v ufologii? KPUFO.EU/SK, 01.05.2010, Internet: http://www.kpufo.eu/sk/index.php/ufo-a-anomalne-atmosfericke-javy/743-96 
(3) Vykukové české ufologie. Exopolitika.Cz, 10.1.2012. Internet: http://www.exopolitika.cz/news/vykukove-ceske-ufologie-aneb-badatelska-romantika-v-armade-a-statni-sprave/
(4) Významný exopolitický ufologický mezinárodní kongres v Praze. Exopolitika.Cz. Internet: http://www.exopolitika.cz/news/vyznamny-exopoliticky-ufologicky-mezinarodni-kongres-v-praze/
(5) Sueneé: Až bude u nás další exopolitická konference. 7.7.2013. Internet: http://www.suenee.cz/az-bude-u-nas-dalsi-exopoliticka-konference/
(6) Tajné projekty UFO. KPUFO.EU/SK, 21.01.2013. Internet: http://kpufo.eu/sk/index.php/2019/02/10/tajne-projekty-ufo/
(7) Exopolitika je programový útok na ufológiu. Azimut záhad, časopis slovenských badatelů, č. 1, r. 2012, KPUFO.EU/SK, 6.4.2012. Internet: http://kpufo.eu/sk/index.php/2012/04/06/291/

Čtěte dále:

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 3269

error: Kopírování zakázáno!