Bulletin VEAS 2018/1

Přináší informace od východoevropských badatelů, které mají mezinárodní přesah do jiných zemí

Bulletin –  http://www.kpufo.eu/veas/htm/b_181.pdf

Východoevropská asociace badatelů anomálních jevů
Восточноевропейская ассоциация исследователей аномальных явлений