Kultovní kameny Východní Evropy

… bohužel jen Litvy, Ruska, Běloruska, Lotyšska.

Kolektivní monografie je věnována kultovním kamenům Běloruska, Lotyšska, Litvy a Ruska.

Téma je průnikem několika disciplín (archeologie, folkloristiky, geografie, archeoastronomie atd.), odkrývá různé aspekty tohoto konkrétního a zajímavého tématu a poskytuje poměrně úplný obraz o současném stavu vědeckého poznání při studiu náboženských kamenů. Kniha obsahuje katalogy památek daných regionů s uvedením nových nálezů kultových kamenů z posledních let.

Publikace je určena historikům, etnografům, archeologům, místním historikům i širokému okruhu čtenářů, kteří se zajímají o historii, náboženství a život národů východní Evropy.

Vychází kniha

  • „Культовые камни Восточной Европы: Беларусь, Латвия, Литва, Россия“. St. Peterburg (RF), 2018 (320 stran)  – ISBN 978-5-93762-136-8
  • Vyd: Гуманитарная Академия – http://humak.ru