Podzemí Rudolfinské Prahy

Setkání s prezidentem společnosti pro výzkum historického podzemí CMA Ladislavem Lahodou

V pátek 5. října 2018 od 19:00 v malém sále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí č.1 se společně vydáme do 16. století, kdy Praha byla sídelním městem císaře Rudolfa II.

Budou nás zajímat hlavně podzemní stavby té doby. A nebyla to jen známá Rudolfova štola, od jejíhož proražení uplynulo letos už čtyři a čtvrt století. Je zajímavé, že některé méně známé stavby z té doby slouží svému účelu dodnes. Vše samozřejmě uvidíme zachycené na unikátních snímcích z archivu pana Lahody.

Atmosféru večera dotvoří hudba v renesančním duchu v podání harfenistky Lenky Mitášové a kytaristky Milady Karez a některé méně známé zajímavosti a souvislosti, které jsem k Rudolfovi a jeho době vybral.