Kdo je Oldřich Válek?

… badatel a autor knih o psychotronice

Knihy :

  • Parapsychologie a nová teorie (1993)
  • Psychotronika, nová věda (1992)
  • Psychotronika 2 – nové teoretické přístupy (2007)
  • Psychotronika – základní teoretická koncepce (2002)
  • Za hranicemi fyziky a psychologie (2012)

viz : https://www.databazeknih.cz/autori/oldrich-valek-27621

Web : http://ceska.psychotronika.cz/ 

Další materiály a články viz: 

Cesty psychotroniky. Web: http://www.cestypsychotroniky.cz/

Další materiály z archivu KPUFO 

  • Válek, O.: Širší pojetí lidské psychiky. Pojednává o díle Břetislava Kafky a nastiňuje základní model od něhož se odvíjí pochopení úlohy psychiky v psychotronických jevech. Skripta, 200 str. A4, kroužková vazba. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (150 Kč)
  • Válek, O.: Psychoenergetika a mentionová teorie. Pojednává o díle Františka Kahudy a jeho pojetí psychoenergetiky, jako vědy o popisu psychické energie vázané k živé hmotě a vědomí člověka, která je zodpovědná za existenci psychotronických jevů. Je studií o hraniční oblasti na pomezí psychotroniky a fyziky. Skripta, 90 str. A4, kroužková vazba. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (100 Kč)
  • Válek, O.: Prodromus scientia psychotronica. Předzvěst vědecké psychotroniky. Pojednává o psychotronice jako vědě, její interdisciplinaritě a jejím zařazení do systému přírodovědy. Skripta, 150 str. A4, kroužková vazba. Interní materiál KPUFO, pouze pro členy. (100 Kč)