Jaderné zbraně ve starověku?

Ve starých knihách a článcích se uvádí citáty z Mahábháraty, Rgvédy apod. indických textů, údajně dokazujících použití jaderných, aj. zázračných zbraní, létajících strojů, apod.

V článcích a knihách jsou tyto texty nepřesně uvedené a mnohdy záměrně zkreslené.

Najděte tyto originální citáty! Texty jsou velmi obsáhlé, viz: http://www.sacred-texts.com/hin/m01/index.htm

Napíšeme vám, které texty hledáme. Díky!