PHOENIX 2019

SAVPJ, o.z. usporiuadalo stretnutie záujemcov o nevyjasnené záhady a anomálne javy všetkého druhu.

Informácia : 

8. ročník konferencie PHOENIX – https://nasregion.cz/konference-phoneix-planinka-2019-115245/?fbclid=IwAR2m6GQnYj-hCHS25dyqZ-o4P6QwcF8jC-fvIomzTmas3znR6hkck9XlVHw

Foto: http://kpufo.cz/historie/20190621_savpj.htm

***

8. ročník konferencie PHOENIX a bude konať 22. 06. 2019 v rekreačnom stredisku Planinka pri Dechticiach čp. 300 – GPS: 48.566839, 17.550573. Planinka sa nachádza medzi dedinkami Dechtice a Dobrá Voda. Je to krásne miesto na lúke uprostred lesa.

Budúcoročný hviezdny ôsmy ročník bude stáť určite za to – nenechajte si ho ujsť…

Ubytovanie je možné od piatku 21. 6. 2019 do nedele 23. 06. 2019. V týchto dňoch tam nájdete ubytovaných všetkých prednášajúcich a aj iných hostí. Cena za pobyt je 74 € (je v nej za­hrnuté ubytovanie, plná penzia, vstupné). Vstupné na sobotňajšie prednášky bez ubyto­vania a stravy je 20 €. Pre tých čo prídu iba v so­botu je možnosť objednania obedu a večere. Pre ubytovaných hostí sa vyžaduje záloha na účet vopred – vo výške 30 € so splatnos­ťou do 31. 03. 2019.

Za pochodu budeme riešiť aj dopravu, tak píšte všetci tí čo idú autami a z ktorého smeru. Môžete tak v prípade voľných miest niekoho vziať.

Program 8. ročníka konferencie Phoenix

Piatok 21. 06. 2019
Príchod a ubytovanie od: 14:00 hod.
18:00 – večera
19:30 Gabriela Slováková – Kde to vlastne sme
Voľný program

Sobota 22. 06. 2019
8:00-9:00 – raňajky
10:00 Zahájenie
10:15 Pusztay Sándor (Maďarsko) – Všade samé zá­hady
11:15 Miloš Jesenský – Slovenské Akty X
12:30 – obed
14:00 Josef Cene (Nemecko) – Fenomén kruhov
15:00 Rudolf Irša – Svet ako magická krajina
15:50 Františka Vrbenská – Tajomstvo labyrintov
16:40 Julia Sellers – Mimotelové zážitky a NHI kontakt
17:30 Milan Zacha Kučera – Poklad na jazere
18:30 – večera
Voľný program
Nedeľa 23. 06. 2019
8:00-9:00 – raňajky
9:30
Karel Dudek – Čierne zrkadlo a transmutácia kovov
10:20
Lukáš Pavlíček – Fátima a jej tajomstvo
11:10
Ukončenie
11:30 – obed (nie je zahrnutý v cene – iba na objednávku)

Programom Vás bude sprevádzať:
Milan Zacha Kučera.

Osmy ročník bude stáť určite za to – nenechajte si ho ujsť…

Bude treba, tak ako tento rok v Tatrách zložiť zálohu a to do 31.3.2019.

Českej strane trochu odbremeníme od poplatkov za prevody na SK a tak uvádzame č. účtu v CZ banke.

Zálohy na Planinku zasielajte na účty:
Slováci budú posielať zálohu vo výške 30€ na číslo účtu IBAN: SK2609000000005049964647 BIC: GIBASKBX a to najneskôr do 31.03.2019.
Česká strana pošle zálohu vo výške 801,58 KČ na účet číslo: 115-7202650257/0100 taktiež do 31.03.2019.
Obe strany uvedú do poznámky svoje meno a PHOENIX 2019, aby sme vedeli, že platba je Vaša.

Vážení priatelia tajomna a záhad všetkého druhu,

dovoľte nám Vás pozvať na 8. ročník konferencie Phoenix dňa 22.6.2019, ktorú každoročne usporiadava SAVPJ, o. z. Tentokrát sme pre Vás vybrali ďalšie naše magické miesto – Planinku. Planinka sa nachádza medzi dedinkami Dechtice a Dobrá Voda. Je to krásne miesto na lúke uprostred lesa.
Prednášajúci:

Sándor Pusztay (Maďarsko) – Rodák z Budapešti. Vydavateľ kníh a časopisov, šéfredaktor, spisovateľ, novinár. Zakladajúci redaktor maďarského UFO-magazínu. Navštívil viac ako 70 krajín. O svojich cestách napísal stovky článkov, je autorom asi 20-tich kníh. V súčasnosti sa s obľubou venuje paleoastronautike, megalitom a pyramídam. Jeho tlmočníkom bude Rudolf Thomschitz.

Josef Cene (Nemecko) – Bádateľ v oblasti UFO a fenoménu kruhov v obilí. Zaoberá sa aj s incidentom Djatlovová výprava, a záhadnými zmiznutiami ľudí v národných parkoch po celom svete. Jeho tlmočníkom bude hudobník, textár, herec, výtvarník a maliar Josef Moravec – Motov.

Miloš Jesenský – Venuje sa publicistike v oblasti záhad a histórie u nás aj v zahraničí. Jeho spisovateľská činnosť je mimoriadne bohatá. Doteraz napísal a vydal viac ako 40 titulov. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, slovenského PEN Centra a Syndikátu slovenských novinárov. Je držiteľom ocenenia „Krištáľový tiger“ (1998).

Rudolf Irša – Historik, spisovateľ, etnológ, venuje sa kultúrnej antropologií a religionalistike. V roku 1988 objavil rondel a prvú svätyňu megalitického typu v strednej Európe. Autor viacerých kníh a publikácií o jedinečných kultových kameňoch a skalných svätyniach na Slovensku.

Františka Vrbenská – Bádateľka, spisovateľka a autorka početných publikácií. Okrem fantasy príbehov píše odborné štúdie z oblasti histórie, literatúry a etnológie. Je členkou Klubu autorov literatúry faktu. Za celoživotnú prácu bola v r. 2008 ocenená Mlokom.

Julia Sellers – Autorka, publicistka, lektorka. Žije striedavo v USA a na Slovensku. Venuje sa hlavne mimotelovým zážitkom, duchovno-transformačným procesom, ako aj problematike UFO. Je členkou viacerých organizácií v USA so zameraním na duchovné učenie, jasnozrivosť a mimotelové zážitky.

Milan Zacha Kučera – Spisovateľ, publicista, moderátor a bádateľ. Je čle­nom SAVPJ, o. z., so špecializáciou na historické záhady a hľadanie pokladov. Kreatívny a marketin­gový riaditeľ TV Kinosvět a TV WAR. V oblasti záhad a tajomstiev predstavuje výraznú a neopomenuteľnú autorskú osobnosť. Je držiteľom ceny E. E. Kischa, pre rok 2013 za knihu „Najväčšie tajomstvo tretej ríše“.

Karel Dudek – Spisovateľ, publicista, záhadológ a člen SAVPJ, o. z. Už vyše 25 rokov skúma a dokumentuje kounovské kamenné rady. Zaujíma sa hlavne o archeoas­tronautiku a menhiry v Čechách.

Lukáš Pavlíček – Člen výboru a podpredseda SAVPJ, o. z. Jeho hlav­ným bádateľským záujmom je astrálne cestovanie a putovanie duší. Na Slovensku sa tiež venuje výskytu kruhov v obilí.

Gabriela Slováková – Bádateľka, spisovateľka a príležitostný publicista. Je predseda a jedna zo zakladateľov SAVPJ, o. z. Členka viacerých amatérskych skupín zaoberajúcimi sa anomálnymi javmi. Zaujíma sa hlavne o zážitky NDE, OBE, psilógiu, mytológiu, dávnovekú históriou a civilizácie. Taktiež o výskyt piktogramov na Slo­vensku a okrajovo o problematiku UFO. Organizá­torka konferencií PHOENIX a iných bádateľských aktivít.

Usporiadateľ:
SAVPJ, o. z., http://www.savpj.eu
t.č. + 421 904 640 902
e-mail: ufoklubslovensko@gmail.com
v spolupráci s rekreačným zariadením:
PLANINKA – www.planinka.sk
Ozvučenie a technickú podporu zabezpečuje produkcia MIDO – www.mido.sk

Ide o akciu verejnú. Príchod je možný v piatok a odchod v nedeľu. Záujemcovia o ubytovanie sa musia nahlásiť vopred a to do konca marca 2019 na e-mailovej adrese: ufoklubslovensko@gmail.com kde Vám poskytneme všetky dostupné informácie.

S pozdravom Gabriela Slováková