Phoenix 2022

Srdečne pozývame na 10. ročník Phoenixa 2022, ktorý sa bude konať 17.09.2022 v komornejšom prostredí v Zázrivej. Tradične sa jedná o stretnutie záujemcov o nevyjasnené anomálne javy a záhady všetkého druhu.

SAVPJ, o. z. – Bádateľská organizácia výskumu v oblasti anomálnych javov

SAVPJ je dobrovoľné, nevládne a neziskové združenie všetkých bádateľov a záujemcov v oblasti psychotroniky, fenoménu neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO), agrosymbolov, archeoastronautiky, alternatívnej liečby a ďalších anomálnych javov, tiež sporných a nevysvetlených úkazov a udalostí doma i v zahraničí, taktiež alternatívnej teórie všetkých odvetví života prírody a spoločnosti, vrátane filozofickej a náboženskej interpretácie.

SAVPJ, o.z., má hlavné projekty:

UFO klub Slovensko (UKS) – je projektom SAVPJ, o. z. a zaoberá sa výskumom fenoménu UFO. Cieľom UKS je zaznamenávanie a vyhodnocovanie pozorovaní UFO na území Slovenskej republiky, tiež zvyšovať informovanosť v otázkach UFO.

Čierny orol je projektom, ktorý zhromažďuje zážitky, výskyt a udalosti NDE, OBE, PJ a PsJ.

NDE – zážitky na prahu smrti, vnímanie osobou, ktorá takmer zomrela alebo bola klinicky mŕtva.

OBE – pohľad na svet mimo svoje fyzické telo v reálnom čase zóny a astrálnej projekcie

PJ – paranormálne javy sú skutočnosti, pre ktoré nie je známe racionálne vysvetlenie – poltergeist, prízrak, zjavenia atď.

PsJ – psychotronika – jasnovidnosť, telepatia, telekinéza, bioterapia atď.

SAVPJ, o.z., každoročne usporadúva na Slovensku konferenciu PHOENIX. Je to jedno z mála podujatí, ktoré je zamerané na oblasti záhad a málo prebádaných hraničných javov. Konferencia je určená okrem bádateľov aj pre širokú verejnosť.

Medzinárodná konferencia P H O E N I X 2022

SAVPJ, o.z. Vás pozýva na stretnutie záujemcov o nevyjasnené záhady a anomálne javy všetkého druhu. PHOENIX sa bude konať 17.9.2022 v komornejšom prostredí v Zázrivej – Havranej 27. ul.

Program

Piatok: 16.9.2022
20:00 – Gabriela Slováková – Za všetko môže Platón / SK

Sobota: 17.9.2022
9:30 – Miloš Jesenský – /SK
10:15 – Jaroslav Mareš – Objasnění záhady Štěchovického pokladu /CZ
11:00 – Robert K. Leśniakiewicz / PL
11:45 – Jitka Lenková – Pátrání po UFO a mimozemšťanech / CZ
12:20 – Obedná pauza
13:15 – Szándor Pusztay – /HU
14:00 – Františka Vrbenská – Magie Keltů / CZ
14:45 – Karel Dudek – Bílá paní, pověsti a realita /CZ
15:30 – Erik Vojtek – Lucius Aelius Seianus a Ježiš Kristus / SK
16:15 – Josef Purkrt – / CZ
16:55 – Ladislav Lahoda / CZ

Zmena programu vyhradená!

Programom bude sprevádzať Gabriela Slováková.

Prednášajúci:

Robert Konstanty Leśniakiewicz – je poľský spisovateľ a publicista, ufológ a výskumník ďalších javov hraničných udalostí. Od roku 1987 je členom klubu Space Contact Club a Centra pre výskum anomálnych javov v Krakove. Je korešpondentom a členom v brazílskom Centre Brasiliero de Pesquisas de Discos Voladores a viceprezidentom spoločnosti Jordan Jordan Landers.

Szándor Pusztay – vydavateľ kníh a časopisov, šéfredaktor, spisovateľ a novinár. Zakladajúci redaktor maďarského UFO-magazínu. Navštívil viac ako 70 krajín. O svojich cestách napísal stovky článkov. Je autorom viac ako 20-tich kníh. V súčasnej dobe sa s obľubou venuje: paleoastronautike, megalitom a pyramídam. Je organizátorom a podporovateľom niekoľkých tuctov medzinrodných konferencií, výstav v oblasti energetiky, nevysvetliteľných javov a ochrany prírody.

Jaroslav Mareš – reportér a publicista, autor bádateľských relácií taJeMno a tajomných podzemí na TV Seznam. Člen reportérského tímu Josefa Klímy. Prevádzkovateľ kanála „Badatelé“. Autor kníh „Největší záhady kriminalistiky, Přísně tajné skandály a Největší záhady české historie“.

Josef Purkrt – dlhé roky sa podieľal na výskume a vývoji v oblasti technickej kybernetiky. Bádateľ, organizátor konferencie Sfinga a príležitostný publicista. Je predsedom FFC, z.s., zaoberajúce sazáhadami všetkého druhu. Zaujíma sa hlavne o racionálne vysvetlenie záhad, na základe dnes ešte neznámych fyzikálnych javov, historické záhady, tajné zbrane, pôsobenie kamenných artefaktov na človeka a fyzikálne prístroje, časopriestorovej brány a o Voynichov manuskript a ďalšie.

Františka Vrbenská – bádateľka, spisovateľka a autorka početných publikácií. Výnimočná žena s otvorenou mysľou. Okrem fantasy príbehov píše odborné štúdie z oblasti histórie, literatúry a etnológie. Je členkou autorov literatúry faktu. Za celoživotnú prácu bola v r. 2008 ocenená Mlokom.

Jitka Lenková – bádateľka, spisovateľka a autorka početných publikácií. Venuje sa aj novinárskej činnosti. Je autorkou mnohých kníh, ktoré sa zaoberajú záhadami. Doteraz jej najznámejšou prácou je „Voynichův rukopis – nejzáhadnější kniha světa“.

Karel Dudek – spisovateľ, publicista a záhadológ. Je členom SAVPJ, o.z. Vyše 25 rokov skúma a dokumentuje kounouské kamenné rady. Venuje sa astronómií, starovekým civilizáciám, megaitickým stavbám, Voynichovmu manuskriptu a historickým záhadám, prevažne z českých dejín.

Miloš Jesenský – venuje sa publicistike v oblasti záhad a histórie u nás aj v zahraničí. Jeho spisovateľská činnosť je mimoriadne bohatá. Doteraz napísal a vydal viac ako 40 titulov. Je členom Spolku slovenských spisovateľov, slovenského PEN Centra a Syndikátu slovenských novinárov. Je držiteľom ocenenia „Krištáľový tiger“ (1998).

Gabriela Slováková – bádateľka, spisovateľka a príležitostný publicista. Je predseda a jedna zo zakladateľov SAVPJ, o.z. Členka viacerých amatérskych skupín zaoberajúcimi sa anomálnymi javmi. Zaujíma sa hlavne o zážitky NDE, OBE, psilógiu, mytológiu, dávnovekú históriou a civilizácie. Tiež o výskyt piktogramov na Slovensku a o problematiku UFO. Organizátorka konferencií PHOENIX a iných bádateľských aktivít.

Erik Vojtek – člen výboru SAVPJ o.z., milovník záhad a tajomstiev všetkého druhu. Jeho hlavným bádateľským záujmom je: UFO, mytológia, kultúra a dejiny na prelome letopočtov. Dobrodruh a príležitostný publicista.

Ladislav Lahoda – je prezidentom spoločnosti CMA – /výskum historického podzemia/
Prevádza prieskumné, výskumné a dokumentačné práce v historických
podzemných pristoroch, v starých baniach a v ich povrchoch. Podieľa sa na ich vedeckom výskume, využití a ochrane.

Ubytovanie 

  • je možné od piatku 16.9.2022 do nedele 18.9.2022. V týchto dňoch tam nájdete ubytovaných všetkých prednášajúcich a aj iných hostí. Ubytovanie si môžete rezervovať u organizátorov. Cena za ubytovanie na osobu a noc je 20 €. Možnosť plnej alebo polopenzie, alebo individuálneho stravovania. Cena objednaných raňajok je: 5 €, obeda: 7 € a večere: 6 €. Vstupné na prednášky bez ubytovania a stravy je 29 €. Prednášajúci a deti do 12 rokov zdarma. Všetky informácie o ubytovaní aj o konferencii Vám poskytneme na e-mailovej adrese: ufoklubslovensko@gmail.com,

Usporiadatelia:

SAVPJ, o.z.
t.č. + 421 904 640 902
e-mail: ufoklubslovensko@gmail.com

Ide o verejnú akciu. Príchod je možný v piatok a odchod v nedeľu. Záujemcovia o ubytovanie sa musia nahlásiť vopred na e-mailovej adrese: ufoklubslovensko@gmail.com

Usporiadatelia si vyhradzujú právo výberu účastníkov! Je nutné dodržiavať pokyny organizátorov!!! Deti len v sprievode dospelých. Tí ktorí nebudú dodržiavať pokyny organizátorov a budú sa nevhodne správať budú z akcie vylúčení.