Obilné obrazce roku 1941?

Obdržali sme pozoruhodnú informáciu o agrosymboloch v roku 1941, které sa objavili u Hontianských Nemcov. 

z_4

Nie je pravda, že obilné obrazce sa po prvý krát objavili v sedemdesiatych rokoch. V chotáry obce Hontianske Nemce časť Rakovec boli objavené v roku 1941 tesne pred žatvou, keď gazda išiel skontrolovať dozretie obilia a vhodnú dobu na žatvu. Rozhneval sa, lebo poznal, že obilie nie je poľahnuté, ale že poľahnutie bolo spôsobené umelo. Zvalil vinu na deti z evanielických rodín, pretože katolícke deti by si taký hriešny čin poškodenia obilného porastu nedovolili.

Žiadal potrestanie detí a náhradu za škodu. Bola stanovená komisia z oboch strán vierovyznania, a bolo zistené, že k vytvoreným obrazcom nevedú žiadne stopy a preto to deti nemohli urobiť.Žandársky expert zistil, že obrazec predstavuje grafické znázornenie Pythagorovej vety, všetky klasy v obrazci boli skované pod slamou obilia. Ale v marci zbierali ženy v lese asi 1 km za dedinou suchú haluzinu a boli vystrašené zvláštnym stretnutím. Náhlivo sa vracali do obce a hneď pri prvom stretnutí občanov vystrašene tvrdili, že stretli neznáme bytosti. Jedna tvrdila že to boli čierní ludia (černosi), druhá tvrdila, že to boli opice, a tretia tvrdila, že to boli mátohy (strašidlá). Ale v decembri toho istého roku furmani voziaci drevo z lesov na železničnú stanicu, tvrdili, že k ním prišli neznámý ludia. Jeden tvrdil, že im chceli pomáhať, druhý tvrdil, že sa im posmievali, a Juraj Šanta z Rakovca tvrdil, že mu jeden sedel na saniach vzadu asi po 200 m vzdialenosť. Pri nakladaní dreva na povozy Ján Chmelo nabádal hrára, ktorý drevo z lesov odovzdával na odvoz, aby jedného zastrelil. Horár odmietol že to nemože urobiť, že sú to predsa ludia. Takže obilný obrazec mohol byť dielom neznámych biotvorov, ktorí za v roku 1941 zdržovali v blízkosti obce. Mám ešte jedno pozorovanie v auguste 1964, s ktorého sa pravdepodobne nachádza fotografia v polnohospodárskom družstve Lieskovec. Predstavuje planimetrický vzťah. Kružnica vpísaná a opísaná ku tvorcu vytvoria medzikružie, ktorého plocha sa rovná ploche vnútorného kruhu. Tiež všetky klasy boli skované pod steblá slamy.

Zdroj:  Daniel Lazarik, e-mail 23.7.2007, 20.8.2007

error: Kopírování zakázáno!