Co jsou to „Crop Circles“?

Jedná se o jednu z největších podivuhodností, záhad, které provokují naší fantazii a znepokojují svojí nevysvětlitelností.

Jev dostal nejrůznější názvy – všechny jsou více či méně zavádějící a neobjasňují vlastní podstatu fenoménu: crop circles (obilné kruhy), agroglyfy, piktogramy, obrazce v obilí. O co vlastně jde?

  Tento jev nemá jasnou příčinu, ani známý průběh. Můžeme sledovat pouze jeho následky. Ty se projevují nejčastěji na zemědělsky obdělávaných plochách s monokulturami rostlin (i když byly nalezeny obrazce i v trávě, a dokonce na sněhu či v ledu). Obilí je v těchto místech spirálovitě polehlé, s přesně ohraničenými okraji v jednoduchých kruzích i složitěji strukturovaných obrazcích. Pozoruhodný je způsob slehnutí rostlin v obrazci. Prakticky vždy dojde k ohnutí stonků těsně nad zemí (až 4 cm), aniž by přitom byla stébla zlomena. Obilí pak roste dál. Polehlé obilí velmi přesně vymezují okraje obrazce, jakoby uříznuté neviditelným nožem v chirurgicky přesném řezu. Polehlé obilí bývá poskládáno někdy zvláštním způsobem v několika vrstvách přes sebe, někdy dokonce bývají stébla vzájemně propletené, což na větších plochách prakticky vylučuje zásah lidskou rukou.

Obrazce jsou velké od několika desítek centimetrů až obřím útvarům o rozměrech přesahujících stovku metrů. Pokud jde o jednotlivé kruhy, jejich tvar nebývá přesně kruhový, ale jde většinou o elipsy s různou mírou výstřednosti. Zdá se, že na výstřednost eliptických obrazců může mít vliv i sklon podloží, což vede některé badatele k myšlence o působení nějaké síly shora. Velké obrazce mívají někdy velmi složitou strukturu, bývají složeny i z mnoha desítek dílčích kruhů, cestiček, ale i trojúhelníků a dalších geometrických tvarů. Velmi často mají tyto obrazce fraktálovitou strukturu – to znamená, že základní tvar je tvořen opakováním nějakého menšího vzoru.Podobný způsob uspořádání mají např. krystaly, sněhové vločky, ale např. i uspořádání hmoty ve vesmíru.

Tento fenomén je natolik zvláštní a nápadný, že se vzápětí po jeho medializaci objevila celá řada padělatelů (circlemakerů), kteří se více či méně úspěšně snaží obrazce napodobit. Důvodem k takové činnosti bývá snaha po zviditelnění, přivedení pozornosti k určitému místu, obci nebo okresu, někdy se takto snaží skeptici „dokázat“, že vlastně fenomén neexistuje a vše je dílem vtipálků.

Vytváření padělků se stalo i „módou“, příčemž circlemakeři označují své výtvory za „umění“. Nejde však o nic jiného, než o vandalizmus, nehledě na to, že circlemakeři prakticky znemožňují seriózní zkoumání tohoto jevu. Padělané obrazce v obilí lze však snadno rozeznat, pokud se však badatelé dostanou na lokalitu včas, dříve než jí znehodnotí davy zvědavců po zveřejnění v médiích. Bylo zjištěno, že v rostliny v obrazcích jsou zasaženy neznámou silou, která způsobuje narušení buněk, někdy je dokonce tkáň rostlin v ohybu stébla uvnitř zcela zničena, přičemž povrchové buňky jsou nepoškozené a normálně fungují.

Za původce záhadných obrazců v obilí bývají často označovány UFO, ovšem nejspíše ve smyslu mimozemských prostředků. Pravdou je, že v době pravděpodobného vzniku u mnoha obrazců bylo zároveň pozorováno UFO. Obvykle to však byly neidentifikovaná světla, nebo záhadně svítící „mraky“. Skutečného původce fenoménu CC ve skutečnosti ještě nikdo nepřistihl přímo při činu. Nikdo dosud neviděl UFO, jak vytváří obrazec v obilí, tak, aby viděl zároveň objekt a zároveň vznikající kruh (i když v 90.letech koloval na internetu film znázorňující několik světelných koulí pod nimiž se vytváří obrazec – šlo však o primitivní padělek). Co, nebo kdo tedy podivné obrazce vytváří?

Takové jsou dosavadní hypotézy:

•          Vliv člověka

– mechanická činnost lidí (circlemakerů)

– vliv hnojení či chemických prostředků

– následky po leteckých manévrech vrtulníků

– následky rázových vln po průletu nadzvukových letadel, nebo zanikajících družic

– vliv prehistorických staveb v podloží

– výsledky vojenských nebo komerčních pokusů s bezdrátovým přenosem energie

– psychoenergetické působení

•          Vliv přírody

– činnost zvířat

– houby

– vzdušné víry

– kulový blesk a jiné neobvyklé výboje

•          Nadpřirozený vliv

– důsledek přistání UFO

– komunikace mimozemšťanů

– energetické projevy organismu Gaia

– projevy neznámých energií

Určitým vodítkem pro vysvětlení fenoménu Crop Circles by mohla být výpověď jednoho svědka vzniku obrazců u nás na Moravě:

„Mohlo mi být tak 10 let a bydleli jsme tenkrát na okraji Vyškova na Moravě. Děda byl bývalý zemědělec a často mne bral s sebou do polí, kam se chodil dívat jak hospodaří noví majitelé /JZD/. Jednou večer, už byla skoro tma, mi říká: „Vidíš jak to bliká nad polem, zítra tam bude polámané obilí“ A doopravdy jsem nad polem, v malé výšce tak do dvou metrů, viděl něco jako když srší jiskry. „Co to je ?“ zeptal jsem se. „Elektrika. Klasy se o sebe třou, a když je sucho tak se to nesvede do země, protože jsou suchá stébla. A když je toho moc a nad ránem začne vlhnout vzduch, tak se to vybije přes klasy do země.“ Druhý den ráno jsme se tam šli s dědou podívat a někde uprostřed lánu bylo kolo tak 10 m v průměru, jak odměřené kružítkem. Když jsem se zeptal, proč se to tak krásně vytvořilo, tak mi to děda vysvětlil po svém: „Jak se ta elektrika (dnes již samozřejmě vím, že to mohla být jedině statická elektřina) vybíjí přes klasy, tak dostanou křeč a ohnou se. „Nikdy jsem to už neviděl, ale vždy si na dědovo selské vysvětlení vzpomenu, když někde čtu, že nám mimozemštané poslali do obilí zprávu v podobě kruhů.“

Obrazce v obilí tedy zůstávají záhadou a výzvou pro zvídavé lidi. Věda dosud tento fenomén pomíjí, nepovažuje jeho existenci za prokázanou. Vysvětlení, které jednou musí přijít, však musí být reálné a nesmí používat nahrazení za jinou záhadu – to považujeme v záhadologii za nepřípustné. Vysvětlení jedné záhady druhou je jen vytloukání klínu klínem a nic nevysvětluje.

Podívejte se i na stránky českých badatelů věnujících se tomuto problému:

Agrosymboly – názory, objevy, hypotézy – KPUFO.

Vladimír Šiška, projekt Záře

error: Kopírování zakázáno!