Kalendár – to je šifra mimozemšťanov (1)

 Senzačné objavenie ruského matematika Vladimira Pachomova, o ktorom písala Komsomolskaja Pravda.

Posolstvo mimozemšťanov je ukryté v kalendári – pod takou hlavičkou zverejnila Komsomolskaja pravda 28., 29. júna, 1. a 2. júla 2005 výsledky skúmania bývalého zástupcu riaditeľa Inštitútu fyzikálnych a technických problémov v Dubne. Dovtedy slúžil ako dôstojník v Kozmických vojskách SSSR, pôsobil v Spojenom inštitúte jadrového výskumu. Teraz  vyhlasuje, že objavil kód prístupu k šifre, ktorá ostala na zemi pred viac ako 6 tisíc rokmi.

200703051511_image002 Obr.: Pri rozšifrovaní Pachomov objavil zobrazenie známeho súhvezdia Orióna. Vedec považuje, že práve z oblasti hviezdy Mintaka prileteli na Zem prestavitelia iného rozumu – inteligencie.  

Nespráchnivené a  neohalené

Odhalená podstata je nasledovná : vedec matematicky analyzoval stručnú postupnosť, v ktorej sú rozložené čísla v kalendári. Prišiel k záveru, že predstavujú osobitnú matricu, obsahujúcu gigantické množstvo číslicovej informácie. A ľudia, sami toto nevediac, preniesli ho cez veky.  „Mňa zaujímal podivný fakt,“ – povedal Vladimír Leonidovič – Egyptskí faraóni, vstupujúc na trón, dávali zvláštnu prísahu : „Nerobiť v kalendári žiadne zmeny!“ Prečo ? Nie s cieľom ochrániť v ňom informáciu v prvotnom tvare ? Okrem toho, mnohé dochované starobylé rukopisy rozprávajú o bohu múdrosti, známom pod dvomi menami – Thot (Thovt) a Hermes. (Hermes-Thot je veštec a mudrc, ktorý človeku sprostredkúva duchovnú regeneráciu. Egypťania boha Thota pokladali za vynálezcu slova a písma, majstra tajného učenia. – poznámka prekladateľa). Akoby pred svojim návratom na nebesia on napísal a dôkladne skryl akési knihy. V jedom starom rukopise sú doslovne uvedené slová Thota:

„O vy, sväté knihy, ktoré boli pomazané prostriedkom večnosti. Ostaňte nespráchnivené v priebehu vekov a buďte neviditeľnými a neobjavenými pre všetkých ľudí, ktorí začnú chodiť po povrchu tejto zemi do tých čias, pokiaľ Nebesá, posnažte sa, nezrodia organizmy, dôstojné vás.“ 

Spisovateľ Walter Skott vo svojom čase interpretoval pojem organizmy takto : „Doslovne to sú zložité bytosti, to sú ľudia, dôstojní toho, aby čítali knihy Thota – Hermesa.“ A Pachomov sa zamyslel: čo môže byť nespráchnivené v priebehu vekov ? Iba niečo nie celkom materiálne. Napríklad, informácia. A konkrétne tá, ktorá je spätá s obdobím a letopočtom. Znamená s kalendárom.  A prečo poslanie v kalendári bolo neviditeľné a neobjavené pre nás ? Pretože ľudstvo nemalo nevyhnutné znalosti a technológie na jeho prečítanie.

Pokračovanie nabudúce