Byli Vikingové na Slovensku?

 Vikingové a Normani prošli značným kusem světa. Podrobili si Anglii, Irsko, Skotsko, Francii, jižní Itálii, obsadili Island a pobřeží Grónska a přistáli i na pobřeží Severní Ameriky.

Po souši dopravili své lodě na východ až k břehům Volhy a po Dněpru pronikli do Černého moře a k branám Konstantinopolu. Nikde však nebyl nalezen důkaz, že by příslušníci severogermánských kmenů vstoupili při svých taženích i na území dnešního Slovenska.

Překvapující byl proto objevený typický runový nápis na zdach impozantního slovenského hradu Lietava nedaleko Žiliny. O vzniku hradu nejsou přesné záznamy a patrně patří mezi nejstarší v zemi. Údajně stál už před příchodem Maďarů na území dnešního Slovenska a zprávy o něm jsou už z 11. století, to znamená v čase největší expanze Vikingů.

Odbornicí zjistili, že část nápisu na hradě Lietava je psána písmem „Futhark“, tajným písmem Germánů, používaným výhradně k sakrálním a kulturním účelům, jiná část odpovídá dánskému „Futharku“. Nad písmem objeveným na zdích hradu Lietava si budou lámat hlavu odborníci na runové písmo ze severských zemí a snad i zodpoví otázku, zda Vikingové na svých dobyvatelských taženích byli i na Slovensku.

Zdroj:   Archiv KPUFO-SK

error: Kopírování zakázáno!