Nejznámější případy poltergeistu na Slovensku

Na Slovensku se udály závažné případy poltergeistu v Brunovciach (1899), Koterbachu (1928), Prešově (1930, 1933), Košicích-Barci (1933) a v Banke u Piešťan (1941).

Brunovce, 1899

14. srpna 1899 se v Brunovciach odehrál tajuplný úkaz, který potvrdilo asi padesát svědků. Celý případ začal v devět hodin ráno a s několikahodinovou přestávkou trval až do noci. Celá událost se odehrála v bytě zahradníka Cibíka zaměstnaného na velkostatku. V přítomnosti Cibíka a správce ing. Josefa Witwara v bytě spadla jedna židle. Ing. Witwar ji zdvihl a zkontroloval, nespatřil na ní však nic zvláštního. Nechal zavřít okna a dveře, načež ve vedlejší místnosti opět spadla židle. V následující chvíli v kuchyni spadl kredenc. Tyto podivné úkazy jakoby řídila nějaká podivná síla, protože 20% takovýchto pohybů se uskutečnilo jako reakce na poznámky přítomných. Tak například, když se v kuchyni převrátil kredenc, správce vyzval sílu, aby jej zase postavila. Tehdy v různých místnostech spadlo několik židlí, se stolu spadly dětské hračky a kredenc se opět postavil. Potom správce s údivem pozoroval, jak pokličky na hrnce nad kamny padají na zem v krátkých intervalech, jakoby je někdo házel.

Ing. Witwar o těchto událostech napsal: „Vše, co se odehrálo 14. srpna v zahradníkové bytě v Brunoviciach, proběhlo bez lidského zásahu. Necítili jsme žádné otřesy ani průvan, ani přítomnost elektřiny a proto věřím, že tu působila dosud neznámá síla. Po obědě vystěhovali z bytu veškerý nábytek. Večer přišel do místnosti pan Uhlík, údržbář statku, který vzal tři cihly, vešel do bytu, položil je na sebe u stěny a vy­zval sílu, aby jimi pohnula. Vrchní cihla hned nato spadla do­prostřed kuchyně. Krčmář Weiner dal okatě najevo při vstupu do místnosti své pochybnosti, načež si vysloužil úder dvěma kartáči, které na něj dopadly. Svých pochybovačných poznámek se raději zřekl, když viděl ve vzduchu létat cihly. Železničář Ágh dostal po zádech koštětem, které opustilo své místo v koutě vedle kamen a pohybovalo se podél stěn ve vzduchu. Další „z experimentátorů“ Ján Tulíš, který seděl sám na hromadě dřeva v komoře, dostal jediným polínkem po celém těle tak, že se tři dny léčil na následky zranění. Prázdný sud, který stál v komoře, se zase rozhodl „cestovať po obvodu místnosti. Jak si můžeme tyto události vysvětlit, nalezneme vůbec nějaké řešení? Těžké předměty, nábytek, bedny, stoly, převracela jakási neznámá síla tak, že se ve zlomku sekundy otočily kolem svého těžiště vzhůru nohama a pak zaujaly svoji původní pozici. Další pří­klad: Na podnose stálo pohromadě několik pohárů. Prostřední z nich se z ničeho nic vznesl do vzduchu a spadl na zem, ale ostatní poháry stály bez známky pohybu na svém místě. Řádění poltergeista v Brunoviciach trvalo jen jeden den, přičemž v sousedním bytě, který byl v té samé budově, se neodehrálo vůbec nic zvláštního.“

Košice – Barce, 1933

V roce 1933 se v přítomnosti jisté služky v Košicích-Barci objevovaly ve vzduchu kameny, které jí vzápětí padaly na hlavu. Tyto údery ji však vůbec nebolely. Když ji propustili ze služby, tajemné úkazy přestaly, ale opakovaly se na jiném místě, kam se služka přestěhovala.

Koterbach, 1927

V roce 1927 se v Koterbachu v přítomnosti třináctiletého chlapce z ničeho nic objevovaly kameny a jiné předměty, které padaly ze vzduchu, dokonce prošly i zavřenými okny.

Prešov, 1930

V období 4. – 18. prosince 1930 se v domě prešovského pokladníka ozývalo klepání. Různé věci se pohybovaly a létaly vzduchem a při dotyku byly teplé. Z létající pokrývky dokonce sršely jiskry. Tyto tajemné jevy souvisely se sedmnáctiletým chlapcem a dvanáctiletou dívkou.

Prešov, 1933

V roce 1933 se něco podobného opakovalo v Jarkově ulici. Zde se pohybovala židle, na hlavu spících děvčat spadla ze vzduchu aktovka. Když tajemnou sílu děvčata vyzvala, aby devětkrát zaklepala, opravdu bylo slyšet devět úderů. Když ji nějakým způsobem dráždila, klepala hlasitěji. V centru událostí bylo asi devítileté děvčátko, které někdy cítilo, jakoby ji za nohu chytala studená ruka.

Banka u Piešťan, 1941

Podobně se v roce 1941 v Banke u Piešťan odehrály zvláštní jevy – kameny, které padaly přes strop či okna k nohám patnáctileté dívky. Žádné okno ale nerozbily a byly velmi horké. Člověk je mohl pozorovat jen tehdy, když se nalézal v jejich bezprostřední blízkosti. Policisté tyto kameny zahodili, nejprve je však označili a proto mohli konstatovat, že se za chvilku vrátily ty samé kameny shora uvedeným způsobem zpátky k dívce. Padaly i jiné předměty nalézající se v místnosti. Poháry, láhve, mísy, talíře apod. Co ale bylo podivné, tyto skleněné nádoby se vůbec nerozbily…

Zdroj: Jesenský, M.: Útok neviditelné síly. Skryté skutečnosti č. 20/2001

error: Kopírování zakázáno!